Themadag-Student-Informatie-Systeem

Verslag SIS themadag: van opleidingsroute naar studentroute

zone-flexibilisering

Op 4 februari organiseerde de zone Flexibilisering van het onderwijs een themadag over het Student Informatie Systeem (SIS). Op initiatief van Lucie Lolkema is deze themadag georganiseerd, als vervolg op Challenge Day 2020. De focus ligt dit keer op de transitie van opleidingsroutes naar studentroutes en de verwachtingen van een SIS als het gaat om flexibel onderwijs en persoonlijke leerpaden.

Als je met flexibilisering aan de slag gaat heeft dit grote invloed op je onderwijsdienstverlening. Er zijn al veel stappen gezet, maar elke instellingen pakt het anders aan. Hoe krijgen we deze puzzelstukjes bij elkaar om zo een gezamenlijke aanpak te faciliteren? De SIS themadag was een eerste aanzet tot het bij elkaar leggen van deze puzzelstukjes met bijdrages van drie instellingen, HOSA en SURF. Tijdens een gezamenlijke werksessie in de middag is er een mooie eerste stap gemaakt in het samenbrengen van informatie, visie, aanpak en stakeholders.

Tijdens de werksessie zijn de volgende vragen gesteld:

 1. Hoe is flexibilisering van invloed op de functionaliteit van de SIS in jouw instelling? Wat kan nog niet? Zijn er obstakels?
 2. Wat zijn de wensen van de student? En wat is hiervoor nodig?


Wat zijn de opbrengsten van de dag?

De transitie naar flexibilisering in het onderwijs is een ingrijpende ontwikkeling. Hoe organiseer je deze transitie en wat zijn de gevolgen voor het SIS? Voor de zone Flexibilisering en de andere partijen is duidelijk geworden dat het gesprek in de toekomst over meer dan alleen de functionaliteit moet gaan.

Een waardevolle opbrengst van de themadag is de wens tot samenwerken tussen verschillende instellingen. Alleen ga je snel, samen komen we verder! Wat gebeurt nu gezamenlijk, wat kan centraal en wat kan decentraal? Ze gaan zich richten op de functionaliteiten van de huidige SIS en waar nodig uitbreiden. Voor de aanbesteding van de plannen voor SIS is de wens om publieke gelden effectief en efficiënt te gebruiken.

 

Conclusies na de werksessie

Oriënteren/Aanmelden/Inschrijven/Uitschrijven:

 • Inrichting en niet de functionaliteit is het voornaamste punt. Aantal inschrijfmomenten per jaar? Hoe ver van te voren moet je organiseren?
 • Toegankelijkheid van informatie voor studenten is van belang om regie te pakken. Dit moet één plek voor informatie zijn en digitaal (automatisering) ondersteund. Maar ook hoe verzamel je informatie vanuit meerdere systemen (SIS en LMS)?

Bron/Bibliotheek/Catalogus/Assortiment:

 • Netwerkstructuur nodig om zowel onderwijseenheid en eenheid van leeractiviteit te kunnen ondersteunen.
 • Ontdubbelen in het systeem (aanbod van toets te scheiden): wat moet je registreren en wat moet je organiseren?
 • De student wil kunnen kiezen. Daar is logica voor nodig en visualisatie, kiezen maakt complexer. De wens van veel studenten is een vaste opzet met een aantal keuzen, niet teveel hoeven nadenken.

Studievolgproces:

 • Minder rigiditeit in de route en de keuzes: functionaliteit op basis van netwerkrelaties. Logica op eenheid van leeruitkomsten. Dus opnieuw opbouwen vanaf de basis.
 • Zet studenten in bij het co-creatieproces!


Bredere vervolgstappen en acties

Bestuurlijk:

 • Vanuit HOSA zijn opbrengsten van de dag en het verslag voeding om mee te nemen naar de CIO’s van de universiteiten in de architecturale vervolgstappen.
 • SURF gebruikt rapport toekomst SIS en het verslag als voeding in de gesprekken met CSC-WO en CSC-hbo over vervolgstappen.
 • Op korte termijn: goeie ingang om in het overleg vanuit OCW met Patrick Leushuis (deelnemers wetsvoorstel leeruitkomsten) het verslag en opbrengsten daar voor het voetlicht te brengen. We kunnen die energie gebruiken om het denken verder te brengen.

Informatie:

 • De SIG onderwijslogistiek organiseert op 19 april een webinar als vervolgstap op basis van de themadag. De opbrengsten en het verslag worden gedeeld en gepresenteerd. Meld je hier aan voor het webinar.
 • Menno Scheers werkt scenario’s uit om schijfjesmodel in kaart te brengen en daar gezamenlijke/landelijke punten uit te halen.
 • Er loopt een initiatief om de gerechtvaardigde verschillen tussen universiteiten en hbo’s te onderzoeken: waar lopen zij in de praktijk tegen verschillen aan?
 • Vanuit de zone flexibilisering: HAN en HU zijn bezig met gezamenlijke begrippenlijst te formuleren rondom dit thema. Goed om toe te werken naar een landelijke lijst met definities. Dat is een concrete stap, samen definities vaststellen en dit presenteren aan de bestuurlijke laag (koepels wo/hbo).

Suggesties:

 • Learnings van het SANS: aan SANS verband te vragen om een presentatie te geven om te kijken wat het betekent om een consortium te bouwen?
 • Helderheid over hoe de komende jaren het landschap er uit ziet zou waardevol zijn. HOSA is voorzet, dan de komende tijd hier een volgende stap in nemen.
 • Binnen instellingen mensen benaderen die over de SIS agenda gaan. Personen die grote invloed op portfolio van de instelling hebben en de timing bepalen, daar moet het gesprek mee plaatsvinden. 


Meer lezen over de SIS themadag?

Lees het uitgebreide verslag van de dag hier.

Tekst: Sam Stuijver
Foto van Loïc Fürhoff via Unsplash.

Deel deze pagina

Actueel

Lees hier het laatste nieuws en meer
Terugblik-Toets2daagse
Artikel
Terugblik: dit was de Toets2daagse

Op 6 en 7 december 2022 organiseerde de werkgroep Toetsen op afstand samen met de Special Interest Group Digitaal Toetsen en

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het Versnellingsplan

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Lees-meer-over-het-Versnellingsplan-Onderwijsinnovatie-met-ICT