werkgroep-toetsen-op-afstand

Toets2daagse - Toetsen en leren in balans

Programma dag 2

09.00 – 9.40 uur – Aanmelden
9.50 – 10.00 uur
– Opening
10.00 – 10.30 uur – Keynote ‘Programmatisch toetsen: hype of ei van Columbus?’ door dr. Cor Sluijter 

Dr. Cor Sluijter is een zelfstandig gevestigde toetsdeskundige. Hij is parttime werkzaam bij de de Fontys Master Toetsdeskundige. Hiernaast is Cor lid van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening waarbinnen hij verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de verplichte examens voor beginnende en gevorderde beroepsbeoefenaren in de financiële sector. Verder is hij extern lid van de examencommissies TSB en TSHD van de Universiteit Tilburg.

In zijn keynote gaat Sluijter in op programmatisch toetsen. De laatste jaren zien we in het hoger onderwijs opleidingen een switch maken van ‘klassieke’ manieren van toetsing naar het principe van programmatisch toetsen. Een reeks problemen die met die klassieke toetsing samenhangen lijkt bij toepassing van dit relatief nieuwe principe tot het verleden te behoren. Maar introduceert werken met dit concept geen andere problemen? Gooien we het kind met het badwater weg en is sprake van symptoombestrijding in plaats van een structurele oplossing? En zijn er wel zulke grote principiële verschillen? In deze presentatie wordt een poging gedaan een onderbouwd antwoord op deze vragen te geven door te onderzoeken in hoeverre er bij toepassing van de principes van programmatisch toetsen te voldoen valt aan verschillende kwaliteitseisen voor assessmentvormen.

10.40 – 11.20 uur  – Parallelsessies ronde 1 

11.30 – 12.10 uur  – Parallelsessies ronde 2 

12.30 – 13.20 uur  – Lunch

13.40 – 14.20 uur – Parallelsessies ronde 3

14.30 – 15.10 uur – Parallelsessies ronde 4

15.20 – 16.00 uur – Keynote ‘Regie op de inzet van technologie!’ door dr. Kelly Beekman

Dr. Kelly Beekman is lector Technology-enhanced Assessment (TEA) bij Fontys Lerarenopleidingen Tilburg (FLOT) en Academic Director van de Master Toetsdeskundige van Fontys. Haar gehele professionele loopbaan heeft zich in het onderwijs afgespeeld, waarbij ze zowel in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs als hoger onderwijs ervaring opgedaan heeft in onderwijs, onderzoek en advisering rondom vraagstukken gericht op het vergroten van de kwaliteit van toetsen en beoordelen.

Ze houdt zich bezig met onderzoeksthema’s als (kwaliteit van) toetsen en beoordelen, technologie ondersteund leren en toetsen (VR, leren in digitale leeromgevingen, e-portfolio), formatief evalueren en de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden. Het vertalen van kennis naar concrete handreikingen en tools, en praktische adviezen is een belangrijke meerwaarde voor haar werkzaamheden. In samenwerking met de praktijk kunnen bijdragen aan onderzoek en praktijk.

16.20 – 17.20 uur – Borrel in Tilbury

Programma dag 2

Bekijk hier het volledige programma, inclusief de parallelsessies van dag 2. Bij de aanmeldbalie in CUBE liggen programmaboekjes klaar.

Aanmelden

De Toets2daagse is op beide dagen uitverkocht. Er is geen wachtlijst.

Contact

Heb je vragen over de Toets2daagse? Dan kun je terecht bij Vincent Kalis via vincent@tilburguniversity.edu.

Agenda

De volgende activiteiten staan op de agenda voor het Versnellingsplan

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies