Radiant Docentendag

Zone-docentprofessionalisering

Op woensdag 20 mei, vond de Radiant Docentendag plaats. Radiant lerarenopleidingen is een samenwerkingsverband van 9 hogescholen met lerarenopleidingen in Nederland. Namens Radiant zit ik, werkzaam bij Driestar Educatief, in de zone Docentprofessionalisering. Tijdens de Docentendag komen alle aangesloten docenten van de Radiant-instellingen bij elkaar om te werken aan de versnelling van onderwijsinnovatie met ICT in hun instellingen.

Normaliter brengen we elke docentendag een werkbezoek aan een instelling, organisatie of bedrijf dat bezig is met innovatie en digitalisering. Om inspiratie op te doen voor onze eigen innovatie in onze context, die van de pabo. Onze docenten leiden studenten op die kinderen klaarstomen voor de toekomstige maatschappij. Kennisnemen van hoe innovatieve bedrijven deze toekomst zien is inspirerend voor onze eigen praktijk Uiteraard kon een fysiek werkbezoek niet plaatsvinden, en dus bezochten we digitaal Randstand. Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en MVO bij Randstand Nederland nam ons mee in haar gedachten over en ervaringen met het kijken naar de arbeidsmarkt van de toekomst. Zij ging daarbij in op vier grote ontwikkelingen: demografie, technologie, globalisering versus lokalisering, en duurzame inzetbaarheid. Ze relateerde deze ontwikkelingen aan het onderwijs met verschillende vragen: Hoe bereid je burgers van nu en van de toekomst voor op de veranderingen die plaatsvinden? Hoe redeneer je vanuit technologische mogelijkheden naar het onderwijs, zowel op persoonlijk als institutioneel vlak? En hoe leven we samen?

Marjolein gaf in haar verhaal een aantal lees- en luistertips mee. Zo raadde ze het boek 100 year life van Lynda Gratton en de TedTalk van Sir Ken Robinson aan. Daarna stipte Marjolein vier thema’s aan die voor zowel individuen als instellingen van belang zijn: aanpassingsvermogen, businessmodel, inclusiviteit en leiderschap. Marjolein: “We weten dat de wereld verandert, maar we weten niet in welke richting die verandering plaatsvindt. Om de Commissie Borstlap te citeren: ‘We hebben mensen nodig die wendbaar en weerbaar zijn”

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit het samenkomen alle Radiant Versnellingsplan-docenten. Hier gebruikten we de tijd om in groepen en duo’s om ervaringen en resultaten te delen uit werkzaamheden van de docenten in de eigen instellingen in de afgelopen periode en om te leren met en van elkaar. Daarnaast hebben de docenten met elkaar de stand van zaken rond hun innovatievragen besproken en voor de komende periode afspraken gemaakt hoe in de colleges onderwijsinnovatie met ICT concreet gestalte krijgt. Doordat elk duo en elke groep uit docenten van verschillende pabo’s bestaat is samen ontwikkelen en innoveren extra leuk.

Als pabo’s leiden we de primair onderwijsleerkrachten van de toekomst op. We hebben het principe ‘Teach what you preach’ hoog in ons vaandel staan. Dit betekent dat we op het niveau van de student en docent werken aan hoe we innovatie in ons onderwijs in praktijk brengen om daarin aan te sluiten bij en voorbeeldig te zijn voor het basisonderwijs, het toekomstige werkveld van onze studenten.

Het afgelopen jaar hebben we als docenten de tijd genomen te leren werken rond het concept onderzoeksmatig te innoveren. Op basis van kennis en onderzoek hebben we tools en innovaties ingezet in ons onderwijs. Daarover hebben we aan het eind van de dag onze bestuurders bijgepraat. In presentaties over onze ervaringen namen we de bestuurders mee rond de ervaringen die zijn opgedaan rond het vak aardrijkskunde en het jonge kind, het online opleiden van mentoren en de ontwikkelingen van het innovatielab die verschillende hogescholen ontwikkeld hebben of aan het ontwikkelen zijn samen met het werkveld.

De bestuurders vonden het heel interessant om te zien hoe wij het Versnellingsplan het afgelopen jaar in onze onderwijspraktijk hebben ingezet. Wij als docenten zelf zijn ook enthousiast over de samenwerking. Het kunnen overleggen, ervaringen en ideeën uitwisseling en samen ontwikkelen van innovatief onderwijs met ICT, met vakdocenten van verschillende pabo’s is enorme winst om de innovatie van ons onderwijs te kunnen stimuleren. Op grond van de mooie ervaringen van het achterliggende jaar hebben we met elkaar een mooi innovatieplan gemaakt voor het komende jaar. Hierbij maken we dankbaar gebruik van de producten die onze zone Docentprofessionalisering (al heeft) ontwikkel(d)t.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.