Plannen van aanpak 2020

Versnellingsplan-Onderwijsinnovatie-met-ICT

De aanvoerders van de zones presenteerden in januari de plannen van aanpak van hun zones voor 2020 aan de stuurgroep. Hier vind je een samenvatting van elk plan én links naar de volledige plannen van aanpak per zone.

Faciliteren en professionaliseren van docenten

In 2020 werkt de zone Docentprofessionalisering onder andere aan:

 1. De publicatie van minimaal 10 testimonials met ondersteunende materialen van onderwijsinnovaties met ICT, bij voorkeur in relatie met de proeftuinen;
 2. De deelnemende instellingen krijgen een concrete, tastbare set bouwstenen voor docentprofessionalisering met bijpassende werkvorm om aan de hand daarvan hun professionaliseringsaanbod te kunnen analyseren en waar nodig versterken;
 3. Het ontwikkelen met vier deelnemende instellingen een professionaliseringsmodule rond digitale peer-feedback, zodanig dat deze aangeboden kan worden aan alle ho-instellingen;
 4. Het testen de integrale bewegingssensor binnen (minimaal) vijf instellingen, en verbeteren het instrument tot een tweede prototype;
 5. Op basis daarvan wordt een Plan van Aanpak op om ICT-competenties sector-breed te verankeren op basis van de competentieprofielen die door de zone worden opgeleverd. Zo mogelijk wordt er een start gemaakt met het realiseren van het genoemde Plan van Aanpak.
 6. Het testen -op kleine schaal- of het werken met microcredentials en edubadges interessant is voor instellingen en docenten.

Lees hier het hele plan van aanpak.

Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

Voor de plannen van aanpak in 2020 van de zone Aansluiting arbeidsmarkt is er per werkpakket steeds een inhoudelijke focus en een focus op community building. Daarnaast onderscheiden de werkpakketten zich door verschillende perspectieven. Werkpakket 1 ’Toekomstgerichte competentieprofielen’ gaat over de inhoud van benodigde competenties, werkpakket 2 ‘Kwalificering digitale arbeidsmarkt’ over het onderwijskundig ontwerp, werkpakket 3 ‘Voorlopende bedrijven’ over het proces van samenwerking met het bedrijfsleven en werkpakket 4 ‘Next practices’ over kennis-innovatie.

Ook onze focus op community building bestaat uit verschillende elementen:

 • Community building tussen direct betrokken instellingen bij de zone en instellingen daarbuiten tijdens een werkconferentie in juni 2020, 2021 en 2022;
 • Informeren van instellingen buiten de zone over ontwikkelingen in afstemming met communicatieadviseur Versnellingsplan;

Daarnaast werken we aan een werkpakket 0 ‘Inventarisatie arbeidsmarkt’. Dit is een inventarisatie naar stakeholders die zich beleidsmatig bezighouden met digitaliseringsvraagstukken op de arbeidsmarkt. Deze stakeholders zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties, belangenorganisatie en onderzoeksinstituten.

Flexibilisering van het onderwijs

Binnen de zone Flexibilisering maken de instellingsoverstijgende werkgroepen een goede start en leveren zij elk een eerste tussenproduct op.

 • Voor de werkgroep Technologie en Organiseren is dit eerste tussenproduct een track op de Challenge Day op 12 maart waarbij wij aanbieders van Student Informatie Systemen (SISen) uitdagen om versnellen en vertragen administratief mogelijk te maken binnen het SIS.
 • De inventarisatie bestuurlijke vraagstukken microcredentials wordt door AEF in samenwerking met OCW, VSNU, VH, DUO, SURF en de Flexibiliseringszone opgeleverd en aan de koepels ter besluitvorming voorgelegd.
 • 6 strategieworkshops zullen binnen instellingen worden georganiseerd (naar behoefte). Deze dienen ter ondersteuning bij het formuleren van doelen op het gebied van flexibilisering.
 • In januari 2020 organiseren wij een Futures thinking workshop (i.s.m. Hanzehogeschool Groningen) ter inspiratie.

Lees het hele plan van aanpak hier.

Naar digitale (open) leermaterialen

Opgesteld in de plannen van aanpak, werken we met de zone Digitale (open) leermaterialen in 2020 aan:

 • Collectiemanagers van bibliotheken van alle instellingen die aangesloten zijn bij de zone hebben een overzicht van alle open tekstboek repositories en op welke wijze deze content eenvoudig bewerkt kan worden door docenten, zodat het hergebruik van (delen van) open tekstboeken toeneemt.
 • Inzicht krijgen in de behoeften van vakcommunity’s rond hergebruik, delen en samenwerken op het gebied van digitale (open) leermaterialen zodat eind 2020 kan worden overgegaan tot de realisatie/aanschaf van een online platform voor ondersteuning van delen, zoeken en vinden van open en niet-open leermaterialen.
 • Professionaliseren van docenten/studenten/ondersteuners in (her)gebruik van digitale (open) leermaterialen. Hierdoor moeten docenten en studenten zich gemotiveerder, competenter en beter ondersteund voelen
 • Het verandertraject dat nodig is om tot gebruik van een optimale mix van leermaterialen te realiseren van hoger onderwijsinstellingen faciliteren middels het definiëren van de transitiefases, het geven van een overzicht van instelling/ transitiefase en het ontwikkelen van een toolkit per algemene transitiefase.
 • Inzicht krijgen in issues die een rol spelen bij het combineren van commerciële en niet-commerciële leermaterialen.
 • Relevante ontwikkelingen rond leermaterialen buiten de zone signaleren en op de agenda te krijgen van relevante partijen (OCW, SURF, VSNU, VH)

Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

In 2020 zullen we de verbinding met overige zones strategisch en praktisch vormgeven; daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de thema’s van het Versnellingsplan en de Strategische Agenda Hoger Onderwijs (2019) De zone Studiedata wil faciliterend en innoverend zijn voor de overige zones.

 • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren Versnellingsplan/OCW
 • Flexibilisering van het onderwijs Versnellingsplan/OCW
 • Slimmer en beter leren met technologie Versnellingsplan
 • Toegankelijker hoger onderwijs en groter studentsucces OCW
 • Regionale verankering en internationale samenwerking OCW

We zullen een position paper schrijven over de strategische mogelijkheden van studiedata en de bijbehorende randvoorwaarden. Vanaf Q2 2020 willen we in overleg met de overige aanvoerders met elke zone een strategische sessie organiseren: Mångata Sessie Studiedata. Elke sessie resulteert in een aanvulling op het position paper over de mogelijkheden van studiedata voor de thematiek in een andere zone en de Strategische Agenda Hoger Onderwijs. Een traineeprogramma zal inhoudelijk bijdragen, door de opdrachten die trainees krijgen te koppelen aan de concrete studiedata-vraagstukken van de zones en de strategische thema’s.

Lees het hele plan van aanpak hier.

Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

We hebben als zone EdTech de ambitie om van Nederland een vruchtbare voedingsbodem te maken, en bij voorkeur een toonaangevende Europese voorloper, voor (startende) EdTech-aanbieders en hun educatieve innovaties. Door middelen, kennis en (toegepast) onderzoek met betrekking tot de EdTech-markt en EdTech-adoptiestrategieën en -beleid te bundelen, kunnen we de risico’s en kosten van onderwijsinnovatie met EdTech verminderen en het tempo van onderwijsontwikkeling en innovatie binnen onze instellingen verhogen.

Deze zone is van plan dit te bereiken door een ‘Nederlandse EdTech Incubator’ te creëren om het tempo van innovatie en bedrijfsontwikkeling op de Nederlandse EdTech-markt (inclusief kleuterschool, K12, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en professionele opleidingen) te verhogen. Door het ontwerpen van strategieën, beleid en hulpmiddelen om toetredingsdrempels in de hoger onderwijsmarkt te verlagen en daarmee de snelheid van acceptatie, inbedding en schaalbaarheid van onderwijsinnovaties in Nederlandse hoger onderwijsinstellingen te vergroten.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
4-jaar-versnellen
Publicatie
Vier jaar versnellen

Eindpresentatie Versnellingsplan 2019-2022. Een overzicht van vier jaar versnellen. Download de presentatie via onderstaande knop. Download de presentatie hier Download

VP-De-glossy-van-het-Versnellingsplan
Publicatie
Glossy VP.

VP. is dé glossy van het Versnellingsplan. 4 jaar versnellen samengevat in 114 pagina’s interviews, portretten, reflecties en columns. Deze