Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs voor hoger onderwijs

Zone-Studiedata

Op weg naar een Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs voor het hoger onderwijs

Hoe kunnen we beter inzicht krijgen in de onderwijsloopbanen van studenten in het hoger onderwijs? Hoe maken we slim gebruik van alle bestaande onderwijsgegevens op nationaal niveau? In samenwerking met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) buigt de zone Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata van het Versnellingsplan zich de komende tijd over deze vragen.

Wat is het nationaal cohortonderzoek onderwijs?

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een cohortonderzoek naar de onderwijsloopbanen van leerlingen. Het programma is in 2015 gestart en maakt slim gebruik van data die er al zijn. Het NCO geeft scholen relevantere informatie terug voor hun onderwijspraktijk. Én het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand door een centrale database, met betere data en betere analysemogelijkheden. In vervolg op de ontsluiting van deze data voor primair en voortgezet onderwijs, wil het NRO met het Versnellingsplan de dataset uitbreiden naar het hoger onderwijs. Het biedt een oplossing voor onderzoek naar landelijke onderwijsdata van primair, voortgezet en hoger onderwijs, in combinatie met instellingsdata van hogescholen en universiteiten met een veilige koppeling van gegevens binnen de muren van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Welke data worden gebruikt en wat levert het cohortonderzoek op?

Het bestaande NCO maakt voor het longitudinale onderwijsonderzoek gebruik van registers (CBS en DUO) en van leerlingvolgsystemen. Dit wordt aangevuld met zogenaamde modules die gericht zijn op specifieke onderwerpen waarvoor geen registerdata beschikbaar zijn. Het aanvullende pakket van eisen voor de inrichting voor het hoger onderwijs zal de komende tijd nader onderzocht worden. Het doel is om beleidsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsloopbanen te vereenvoudigen. Denk bijvoorbeeld aan een studie naar de effectiviteit van het BSA of onderzoek naar de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor eerste generatie studenten.

Wat wordt de aanpak?

Om ervoor te zorgen dat we kunnen toewerken naar het slimmer benutten van studiedata in het hoger onderwijs heeft het NRO, in samenwerking met het Versnellingsplan, een team van drie kwartiermakers aangesteld: Leoniek Wijngaards (Universiteit Utrecht), Hans Beldhuis (Rijksuniversiteit Groningen) en Theo Nelissen (Avans Hogeschool). De ondersteuning vanuit het NRO wordt verzorgd door Niels Rijke. Dit team onderzoekt aan welke juridische, technische en organisatorische voorwaarden een landelijke dataset voor het hoger onderwijs moet voldoen. Als het project is afgerond, is er een pakket van eisen voor een landelijke dataset van onderwijsdata met een veilige en AVG-proof koppeling van gegevens binnen de muren van het CBS.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Flora-lighthouse-project
Project
Flora Lighthouse

Hoe kom je er als student achter wat de meest efficiente manier is om te studeren? Artificial Intelligence (AI) staat

Kennisbank-Whitepaper-realtime-studiedata
Publicatie
Realtime gebruik studiedata

Over studiedata en het belang ervan voor het monitoren en verbeteren van studiegedrag is al veel geschreven. Met de opkomst