Lectorale rede Anneke Smits

Zone-docentprofessionalisering

Lectorale rede Anneke Smits

Vorige week dinsdag 29 januari was ik met een aantal zoneleden van de zone Docentprofessionalisering te gast bij Hogeschool Windesheim, waar ons voormalig zonelid Anneke Smits officieel werd geïnstalleerd als lector Onderwijsinnovatie en ICT. In het bijzondere ‘open auditorium’ op de campus in Zwolle hield zij haar lectorale rede met als onderwerp: (Ped)agogisch-didactisch redeneren voor duurzame leerprocessen en onderwijsinnovaties.

Het kan niemand zijn ontgaan: Anneke heeft pedagogiek hoog in het vaandel staan. Bij binnenkomst werden we begroet met een metershoge quote van Steve Wheeler (2015):

‘We would all be wise to avoid confusing the matter: teachers are here to educate, and technology is there to support the process’.

Met deze waarschuwing in ons achterhoofd nam Anneke ons mee in een inspirerend verhaal waarin zij haar leeropdracht uiteenzette. Haar rede voerde ons langs een aantal belangrijke aandachtspunten voor iedereen die zich bezighoudt met onderwijsinnovatie, en innovatie met ICT in het bijzonder. Zo blijkt dat ICT kan afleiden van het leerproces, en software voor onderwijs vaak teruggrijpt op ineffectieve werkvormen. Ook hebben aanbieders van digitale diensten niet altijd het beste met ons voor, en blijken tools met matige effectiviteit soms waardevolle leermiddelen en werkvormen te verdringen.

Reden voor ons als leden van de zone Docentprofessionalisering om maar af te zien van implementatie van ICT in onderwijs? Zeker niet! Maar het benadrukt wel de noodzaak om goed na te denken over de manier waarop we dat doen.

Anneke heeft ons met haar lectorale rede echt het belang laten zien en inzien van onderwijsinnovatie vanuit pedagogiek. En daar zijn docenten voor nodig die in staat zijn om ICT-toepassingen te benaderen vanuit pedagogisch-didactische overwegingen. Zo voorkomen we dat het gebruik van ICT resulteert in afleiding, zwakke didactische benaderingen, leerproblemen en verdringing, en in plaats daarvan bijdraagt aan een waardevol leerproces van onze studenten.

Deze waardevolle les staat ons weer scherp op het netvlies, en zal zeker doorwerken in de toekomstige initiatieven binnen onze zone. We willen Anneke namens de zone van harte feliciteren met haar installatie, en we wensen haar en haar kenniskring waardvolle en vruchtbare nieuwe inzichten toe.

Heb je de rede gemist? Je vindt de geschreven versie hier!

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.