Komt ons zien op de SURF Onderwijsdagen

Versnellingsplan-Onderwijsinnovatie-met-ICT

Versnellingsplan op de SURF Onderwijsdagen 2019

Het Versnellingsplan is bijna een jaar op weg. Tijd dus om de eerste resultaten te presenteren. Op 5 en 6 november is het Versnellingsplan daarom aanwezig op de SURF Onderwijsdagen in congrescentrum 1931 in Den Bosch. Op beide dagen vind je de stand van het Versnellingsplan op het Netwerkplein (stand 34). Daarnaast kun je in de Wacky Learning Space in gesprek met de aanvoerders en verbinders van de versnellingszones op dinsdag van 11.15 tot 12.15u. Verder hebben alle zones hun eigen verdiepingssessies. Hieronder vind je een overzicht van deze sessies

Overzicht verdiepingssessies Versnellingsplan

Zone Docentprofessionalisering

Faciliteren en professionaliseren van docenten met ICT: denk mee!

Dinsdag 14.50 uur in Dexter 22-24

Bouw in deze sessie (letterlijk!) aan docentprofessionalisering en ga in gesprek met de leden van de zone. Denk mee over inspirerende voorbeelden van onderwijsinnovatie met ICT in de praktijk, over hoe instellingen effectief kunnen faciliteren én professionaliseren, hoe we kunnen experimenteren met professionalisering op het gebied van digitale peerfeedback en welke effectieve vormen van professionalisering er bestaan.

Zone Arbeidsmarkt

De digitale transformatie van de arbeidsmarkt en de impact op het hoger onderwijs

Dinsdag 13.15 uur in Dexter 19

Na deze sessie weet je wat de stip op de horizon van de zone is, waar ze aan werkt en wat ze al gerealiseerd heeft. Ga mee in discussie over hoe jij vindt dat aansluiting op de arbeidsmarkt verbeterd kan worden, én of je het eens bent met de voorspelde veranderingen op de arbeidsmarkt.

Zone Flexibilisering

Flexibel onderwijs concreet: studentroutes

Dinsdag 14.50 uur vanaf Rode Geus

Wil je meer weten over de vier flexibele studentroutes? Tijdens de verdiepingssessie van de zone Flexibilisering kun je je eigen studentroute “lopen”. Bespreek in deze sessie met de zone: welke onderwijskundige- én organisatorische dilemma’s horen bij flexibilisering en hoe kunnen we praktische bezwaren adresseren? En ook: waar moeten we rekening mee houden en waar moeten we op inzetten voor flexibeler onderwijs?

Zone Digitale (open) leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen: 2019 and beyond

Dinsdag 13.15 uur in Rode Geus

De zone Digitale (open) leermaterialen wil dat docenten en studenten in het Nederlandse hoger onderwijs per 2023 een voor hen optimale mix van (digitale) leermaterialen kunnen samenstellen en gebruiken. Om dat te kunnen waarmaken onderzoekt de zone hoe docenten en studenten nu komen tot hun optimale mix van leermaterialen. Vertaal in de verdiepingssessie samen met de zone de eerste resultaten naar concrete stappen die we in de toekomst kunnen zetten om dit doel te behalen.

Dinsdag en woensdag bij de Versnellingsplan-stand

Naast de verdiepingssessie vind je bij de stand van het Versnellingsplan de toekomstvisie van de zone leermaterialen: een gemeenschappelijke visie op leren in de 21ste eeuw en de rol die digitale leermaterialen hierin spelen. Deze toekomstvisie zal mede richting geven aan activiteiten binnen de zone.

Zone Studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata gebruiken: praktijkvoorbeelden & Best Bachelor Spel

Dinsdag 13.45 uur in Dexter 13-15

In deze sessie presenteren diverse deelnemende instellingen uit de zone Studiedata hoe ze met studiedata werken. Aan de orde komen zaken als: wat voor soort data verzamelen ze, welke analyses doen ze en hoe passen ze deze informatie toe in de praktijk? Verder is er ook aandacht voor wat ze hebben gedaan om hun organisatie mee te krijgen.

 

Woensdag 14.50 uur in Galloway

Om het onderwijsbeleid en de begeleiding van studenten te verbeteren heeft de VU het ‘Best Bachelor spel’ ontwikkeld, waarmee medewerkers en docenten van bacheloropleidingen interventies kunnen naspelen. Het spel maakt gebruik van studievoortgangsdata en -analyses. In deze workshop maak je kennis met dit spel. Je bespreekt met de andere deelnemers welke interventies ingezet kunnen worden om uitval te verlagen en doorstroom te verbeteren.

Zone Evidence-informed

Evidence-informed werken: hoe helpen we elkaar?

Dinsdag 13.15 uur in Dexter 22-24

Deze sessie staat in het teken van vragen als “Welke kansen zien we om op nationaal niveau elkaars kennis te benutten en uit te wisselen?” Deelnemers krijgen een handzame praatplaat mee, aan de hand waarvan zij in hun eigen organisatie het gesprek kunnen aangaan over het versterken van de kennisinfrastructuur voor evidence-informed werken aan onderwijsinnovatie met ICT.

Zone EdTech 

Meet the newest startups from the Dutch EdTech Incubator & Onderwijsinnovatie met EdTech, Hoe doe je dat?

Dinsdag 13.15 uur in Galloway & dinsdag en woensdag op het Startupplein: Maak kennis met de nieuwste startups van de EdTech Incubator (Engelstalig)

Ontmoet de startende ondernemers in EdTech van het EdTech Validation Lab en ontdek samen met hen hoe zij hun producten en diensten optimaal op bestaande onderwijsvraagstukken kunnen aansluiten. Help hen hun businessmodel te valideren, participeer in een proof of concept, of wordt hun ‘launching customer’. De geselecteerde startups zijn: 6Bit EducationEvalboxKids!Can!MaxBrainNLR Virtual cockpitOrvium OUSharing Solutions en SQill. Zoek ze op naast het Demolab en ontdek wat ze te bieden hebben.

 

Dinsdag  14:50 uur in Dexter 15-17: Onderwijsinnovatie met EdTech, hoe doe je dat? 

Als je nieuwe onderwijstechnologie (EdTech) wilt inzetten, kan dat een uitdaging zijn. De technologie kent nog kinderziektes: het past bijvoorbeeld niet in de bestaande ICT-architectuur, het moet worden aanbesteed volgens de Europese regels, het voldoet niet aan de AVG-regels en er is geen structureel budget voor. In deze sessie maak je kennis met een aantal good practices van instellingen die hun onderwijsinnovatie en samenwerking met de EdTech-bedrijven hebben vormgegeven. Dit gaat specifiek over vormgeving met een maturitymodel voor inbedding en opschaling van nieuwe onderwijstechnologie en EdTech-bedrijven.

Zone Studiedata (sessie 67)

Veilig en betrouwbaar studiedata gebruiken, voorbeelden uit de praktijk

In de zone Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT nemen 10 instellingen deel. Een aantal van hen presenteert hun instellingsproject waar met het gebruik van studiedata is gewerkt en geëxperimenteerd. Wat voor soort data verzamelen ze? Welke analyses doen ze? Hoe passen ze deze informatie toe in de praktijk? En wat hebben ze gedaan om hun organisatie mee te krijgen? 

Dinsdag 4 oktober
13.45-14.15u
Dexter 15-17

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
4-jaar-versnellen
Publicatie
Vier jaar versnellen

Eindpresentatie Versnellingsplan 2019-2022. Een overzicht van vier jaar versnellen. Download de presentatie via onderstaande knop. Download de presentatie hier Download

VP-De-glossy-van-het-Versnellingsplan
Publicatie
Glossy VP.

VP. is dé glossy van het Versnellingsplan. 4 jaar versnellen samengevat in 114 pagina’s interviews, portretten, reflecties en columns. Deze