Folder-zone-docentprofessionalisering

Interviewreeks: Carolien Kamphuis

Zone-docentprofessionalisering

“Stimuleer een leven lang leren-cultuur voor docenten”

Vorige week lanceerden we de nieuwe website van het Versnellingsplan. Om dit te vieren, spreken we deze week dagelijks met een lid van het Versnellingsplan over hun ervaringen in het onderwijs. Vandaag: Carolien Kamphuis. 

Er is steeds meer aandacht voor waardering van docentontwikkeling, merkt Carolien Kamphuis, teamlid van de Versnellingszone ‘Faciliteren en professionaliseren van docenten‘. Terecht, want de sleutel tot  een kwaliteitsverbetering van het onderwijs is de docent.

Hoe zou je jouw rol binnen de Radboud Universiteit omschrijven?

“Vanuit het Versnellingsplan ben ik een aanjager om de kwaliteit van het onderwijs te versterken, door een extra impuls te geven aan de adoptie van ICT in het onderwijs door onze docenten. Ik ben elf jaar werkzaam bij het Radboudumc als onderwijskundige en beleidsmedewerker. Behalve met onderwijsontwerp heb ik me daar ook metdocentprofessionalisering bezig gehouden. Twee jaar geleden werd ik gedetacheerd naar de Radboud Universiteit (RU) in het programma ‘ICT in het onderwijs’. Met het programma is binnen de RU de afgelopen vijf jaar een mooie basis gecreëerd voor onderwijsinnovatie met ICT.  Volgens mij ontwikkelen docenten zich niet alleen door het volgen van scholingsbijeenkomsten, maar vooral door actieve betrokkenheid bij onderwijsontwikkeling en –innovatie. Vanuit het versnellingsplan krijgen zij mogelijkheden om te experimenteren en ervaring op te doen met verschillende interactieve werkvormen en digitale leermiddelen.”

Wat vind je het mooiste aan jouw functie?

“Ik vind het fijn om docenten te inspireren en enthousiasmeren om kritisch naar hun eigen onderwijs te kijken en hen te ondersteunen bij het ontwerpen van betekenisvol onderwijs. De eerste vraag is wat mij betreft altijd: wat wil je bereiken met je onderwijs? De leerdoelen moeten voorop staan, technologie is een middel. Ik laat docenten graag ervaren hoe het is om onderwezen te worden met een didactisch rijke inzet van ICT. Teach what you preach. Hiermee probeer ik een bijdrage te leveren aan de continue ontwikkeling van de docent in zijn docentschap.

Als beleidsmedewerker is het voor mij daarnaast een enorme uitdaging om hiervoor binnen onze organisatie de randvoorwaarden te creëren. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor waardering van docentontwikkeling. Wetenschappers investeren hun tijd met name in professionele ontwikkeling op het gebied van het uitvoeren van onderzoek, want er is nu eenmaal sterke competitie in onderzoek. Docentschap was lange tijd het ondergeschoven kindje, maar dat is aan het veranderen.”

 

Docentschap was lange tijd het ondergeschoven kindje, maar dat is aan het veranderen”

– Carolien Kamphuis

 

Komen docenten naar jou toe met een vraag of zoek je ze zelf op?

“Dat is een belangrijke vraag binnen ons Versnellingsteam: wat is een succesformule voor het faciliteren van docenten? Wat is een goede ondersteuningsstructuur? Onderwijs ontwerpen wordt steeds meer co-creatie, waarvoor verschillende expertises nodig zijn, zoals onderwijskundige expertise en technologische expertise. Gaandeweg komen daar steeds meer expertises bij, zoals mensen die goed kunnen editen en beeldend denken. Vanuit die combinatie, in een teamverband met docenten, ontwikkel je kwalitatief goed onderwijs. Idealiter wordt dit zowel top-down als bottom-up gestimuleerd. Zo ontstaat er een leven lang leren-cultuur voor docenten, waarin zij zich blijven ontwikkelen.”

Hoe ben je in het onderwijs terechtgekomen?

“Ik wist al vrij jong dat ik in het onderwijs wilde werken. Ik heb de pabo gedaan, maar ik was nog jong toen ik daar afstudeerde. Direct erna ben ik aan de RU pedagogische wetenschappen gaan studeren. Ik startte bij een bedrijf dat in opdracht van uitgevers digitale leermaterialen ontwikkelde. Gaandeweg ben ik dat gaan verleggen naar volwassen educatie. Bij het Radboudumc ging ik me richten op onder meer docentprofessionalisering. ICT is  altijd een rode draad geweest.”

Wat doet het voor je instelling om lid te zijn van de Versnellingszone?

“Binnen de RU vinden verschillende ontwikkelingen plaats waaraan de zone een mooie bijdrage kan leveren, waardoor er een versterking en versnelling kan plaatsvinden. Er is een Center for Teaching and Learning in oprichting, het Programma ‘ICT in het onderwijs’ krijgt een driejarig vervolg en er zijn kwaliteitsafspraken gemaakt door de faculteiten, onder meer over docentkwaliteit. De tijd is rijp, het momentum is daar.”

Hoe komt dat?

“Technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wij moeten studenten afleveren die zich in die maatschappij kunnen begeven en die over innovatief vermogen beschikken. Wij vragen andere capaciteiten van onze studenten ten opzichte van een aantal jaar geleden en onze docenten kunnen dan niet achterblijven. Die kloof wordt anders te groot.

Neem nu het medische veld, waar bijvoorbeeld augmented reality in toenemende mate wordt gebruikt in operatietechnieken. Scans kunnen worden geprojecteerd in het gezichtsveld van de chirurg, zodat deze nog nauwkeuriger kan opereren. Wij moeten straks artsen afleveren die met dergelijke technologieën kunnen werken en die in staat zijn te innoveren binnen hun eigen vakgebied. Dan moeten we ons onderwijs anders vormgeven. We kunnen niet achterblijven. Dat wordt wel ingezien.”

Tekst: Marjolein van Trigt

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.