In hoeverre benut jouw instelling studiedata? Doe de quickscan!

Zone-Studiedata

Preview van de quickscan nu beschikbaar

Readyscan studiedataJouw onderwijsinstelling beschikt over studiedata, maar in hoeverre benutten jullie die? Met de quickscan van de zone Studiedata krijg je een overzicht van de volwassenheid van jouw instelling op het gebied van het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata.

Vind hier de conceptversie van de quickscan

Download hier de one pager van de quickscan

Randvoorwaarden

Als zone hebben wij als doel hoger onderwijsinstellingen in heel Nederland te stimuleren meer te gaan doen met studiedata. Hiervoor is het van belang dat randvoorwaarden op verschillende thema’s in de bedrijfsvoering goed ontwikkeld zijn. Denk daarbij aan strategische keuzes, het inrichting van processen, de governance, de IT-kant en het meenemen van mensen en cultuur. Op elk van deze vijf thema’s is het belangrijk dat de instelling zich ontwikkelt, van kleine pionierende initiatieven, via de afdeling/faculteit en instelling, naar initiatieven op het niveau van de (externe) ketens.

Volwassenheidsmodel

In de quickscan bepaalt het thema waar je het laagst op scoort, het niveau van de gehele ontwikkeling van de instelling. Dit is weergegeven in het volwassenheidsmodel dat we als zone hanteren.

In de quickscan beantwoord je een aantal vragen rondom de vijf thema’s. Jij vult in wat de huidige situatie is, en wat de gewenste situatie zou zijn. De quickscan geeft je vervolgens een inzicht in de score van jouw onderwijsinstelling afgezet tegen de gewenste situatie. Zo zie je direct op welke vlakken verbetering gewenst is.

De scan laat je zien waar de instelling staat ten opzichte van de ideale situatie. Maar hoe kan een instelling vervolgens naar die ideale situatie toe groeien? Ook daar kan de zone Studiedata instellingen bij ondersteunen. Dit najaar bereiden we de quickscan uit met een aantal adviezen op maat, afhankelijk van de thema’s waar een instelling lager scoort dan gewenst.

Voor nu kun je alvast jezelf bijscholen op gebied van statistiek met het Statistisch Handboek Studiedata of laat je inspireren door praktijkvoorbeelden uit het Magazine dat we uitbrachten.

*De definitieve quickscan is in ontwikkeling en komt op de data literacywebsite van de zone Studiedata zodra deze klaar is.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Flora-lighthouse-project
Project
Flora Lighthouse

Hoe kom je er als student achter wat de meest efficiente manier is om te studeren? Artificial Intelligence (AI) staat

Kennisbank-Whitepaper-realtime-studiedata
Publicatie
Realtime gebruik studiedata

Over studiedata en het belang ervan voor het monitoren en verbeteren van studiegedrag is al veel geschreven. Met de opkomst