best-evidence-bibliotheel-good-practices-en-instrumenten

Gezocht: evidence-informed innovaties met ICT in het onderwijs

Zone-evidence-informed

Good practices kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderbouwd inzetten en (door)ontwikkelen van onderwijsinnovaties. Niet alleen als het gaat over onderwijstoepassingen zoals blended learning, VR-mogelijkheden of learning analytics. Ook over effectieve implementatiestrategieën is al veel bekend. Welke processen leiden tot succesvolle implementaties? En onder welke voorwaarden werken die het best?

Zo kan een tool als ADDIE van Hogeschool Rotterdam een aanpak zijn om stapsgewijs te innoveren en steeds te monitoren en te reflecteren op de genomen stappen. Maar ook andere procesmodellen kunnen hiervoor worden ingezet. Daarnaast zien we dat het evalueren van innovaties niet altijd vanzelfsprekend is. Hoe pak je dat systematisch aan? En welke evaluatie-instrumenten zijn er eigenlijk?

De zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT ontwikkelt een bibliotheek om good practices en instrumenten voor evidence-informed werken te verzamelen en breed beschikbaar te maken. Er is namelijk nog geen landelijke database met onderbouwde onderwijsinnovaties /-innovatieprocessen. Voor elk van de processtappen zoals die in ADDIE genoemd worden, worden voorbeelden, tools en inzichten geïnventariseerd en toegankelijk gedeeld. Hiermee voorkomen we dat ieder voor zich het wiel moet uitvinden en stimuleren we kennisdeling. Komend jaar staat de lancering van de bibliotheek gepland.

Update: deze oproep is gesloten.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.