Nieuwsbericht-toekomstperspectief-op-digitaal-toetsen-en-beoordelen

Experts schetsen toekomstperspectief op (digitaal) toetsen in onderwijs

werkgroep-toetsen-op-afstand

Vandaag publiceert de werkgroep Toetsen op afstand de publicatie Toekomstperspectief op (digitaal) toetsen en beoordelen. Hierin schetsen experts de toekomstvisie op toetsen in het onderwijs, met daarbij bijbehorende uitdagingen en mogelijke oplossingen. Het helpt onderwijsinstellingen, SURF en leveranciers om in gesprek te gaan over deze visie.

Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken is onderzoek gedaan naar trends in de maatschappij, onderwijs en technologie. Deze trends zijn vervolgens besproken door een brede werkgroep – afkomstig van instellingen in het mbo, hbo en wo – en vertaald naar het toekomstperspectief voor 2027. Experts zien niet één toekomstperspectief, maar onderscheiden 5 verschillende dimensies. Die zijn de kern van het geschetste perspectief, denk aan de balans van formatieve en summatieve functie van toetsen en plaats- en tijdonafhankelijk toetsen.

Om invulling te geven aan het toekomstperspectief op (digitaal) toetsen en de 5 dimensies, schetsen de experts een aantal uitdagingen waar de sector voor staat met bijbehorende aanbevelingen. Zo wordt aanbevolen om te investeren in en te committeren aan frameworks voor ethiek, privacy en security en om ruimte te maken voor het veranderproces.

Bij de totstandkoming van dit document zijn ruim 50 experts betrokken vanuit verschillende sectoren, netwerken, organisaties en functies, waaronder de koplopers en wetenschappelijke experts op het gebied van (digitaal) toetsen. Deze brede betrokkenheid heeft ervoor gezorgd dat we de verschillende perspectieven op het onderwerp toetsen en beoordelen goed in kaart konden brengen.

Ben je benieuwd naar het toekomstperspectief? Je vindt de publicatie hier.

Deel deze pagina

Actueel

Lees hier het laatste nieuws en meer
Terugblik-Toets2daagse
Artikel
Terugblik: dit was de Toets2daagse

Op 6 en 7 december 2022 organiseerde de werkgroep Toetsen op afstand samen met de Special Interest Group Digitaal Toetsen en