Evidence-informed onderwijsinnovatie

Zone-evidence-informed

Laat onderwijsinnovatie met ICT op een evidence-informed manier plaatsvinden

Dit weekend was het Weekend van de Wetenschap. Fleur Prinsen, aanvoerder van de zone Evidence-informed Onderwijsinnovatie met ICT, leg uit waarom evidence-informed innoveren in het onderwijs zo belangrijk is. 

Suggesties om het onderwijs te transformeren door de inzet van digitale middelen zijn er momenteel te over. Deze worden ingekleed met verleidelijke praatjes, maar niet al te vaak met wetenschappelijk bewijs dat de inzet van deze middelen zal leiden tot een meerwaarde voor het onderwijsleerproces. Er zijn vaak achterliggende veronderstellingen die niet voldoende aan de praktijk getoetst zijn. Nou is het onderzoekers die werken in de onderwijspraktijk wel duidelijk dat dit best een grote en complexe opgave is, maar moeten we dan shortcuts gaan nemen (Hollands & Escueta, 2019) met het gevaar dat we onze studenten een slechte dienst bewijzen?

Evidence-based versus evidence informed

Onderzoek laat zien dat evidence-based werken voor onderwijsgevenden in de praktijk geen haalbare kaart is, in de zin dat het vooraf raadplegen van onderzoek (alleen) de docent geen zekerheid kan verschaffen dat het toepassen van onderwijstechnologie succesvol zal verlopen in zijn of haar praktijk. Er is dus een roep om meer kennis propagatie door onderwijsonderzoekers, naast (de minder effectieve) kennis disseminatie (Froyd et al., 2017).

Er is ondersteuning nodig voor docenten om op een evidence-informed manier te werken aan onderwijsontwerp (zie b.v. Seel, Lehmann, Blumschein & Podolskiy, 2017). Dit zou in professionaliseringsaanbod voor docenten ook meer in acht genomen moeten worden (Greany & Maxwell, 2017). Docenten hebben evaluatie-instrumenten nodig waarmee ze hun vernieuwende onderwijsontwerp goed kunnen evalueren, om vervolgens op basis hiervan hun ontwerp bij te stellen. Een zeer recente systematische review van onderzoek door Lai en Bower (2019) laat zien dat evaluaties van de bijdrage die technologie levert in de onderwijsleerpraktijk zich bijvoorbeeld kunnen richten op leeruitkomsten, didactiek, en op affectieve elementen. Maar ook de geinstitutionaliseerde omgeving speelt een grote rol bij het slagen of falen van onderwijsvernieuwingen met ICT.

De praktijk

Er is veel reuring op sociale media rond de vraag welk bewijs wetenschappelijk genoeg is om als basis te dienen voor beslissingen die een docent (of een directie) neemt wanneer deze onderwijstechnologie inzet in zijn didactische proces. Een productievere en meer constructieve vraag is via wie, of op welke manier, wetenschappelijk bewijs de praktijk kan bereiken, hoe er in de praktijk mee gewerkt kan worden, en hoe er op de werkvloer zelf meer relevant bewijs gegenereerd kan worden. Als onderwijsonderzoeker moet je óók op een evidence-informed manier werken aan kennisdisseminatie, of propagatie, wat betekent dat je je gewis moet zijn van de manier waarop men zich in de praktijk op kennis beroept bij het nemen van ontwerp-beslissingen (bijv. Hollands & Escueta, 2019). Op die manier kan evidence op een praktijkgerichte manier gepresenteerd en gegenereerd worden, met veel meer impact.

 

Referenties

Froyd, J. E., Henderson, C., Cole, R. S., Friedrichsen, D., Khatri, R., & Stanford, C. (2017). From dissemination to propagation: A new paradigm for education developers. Change: The Magazine of Higher Learning, 49(4), 35-42.

Greany, T., & Maxwell, B. (2017). Evidence-informed innovation in schools: aligning collaborative research and development with high-quality professional learning for teachers. International Journal of Innovation in Education, 4(2-3).

Hollands, F., & Escueta, M. (2019). How research informs educational technology decision-making in higher education: the role of external research versus internal research. Educational Technology Research and Development, 1-18.

Seel N.M., Lehmann T., Blumschein P., Podolskiy O.A. (2017) Research-Based Instructional Design. In: Instructional Design for Learning. SensePublishers, Rotterdam

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.