Doe-meer-met-studiedata.nl is live

Zone-Studiedata

Voor iedereen die aan de slag wil met studiedata

Donderdag 4 februari was het zover: doe-meer-met-studiedata.nl ging precies om 10.00 uur live. De zone Veilig en betrouwbaar studiedata benutten vierde de lancering van de website tijdens een digitale meeting met zo’n 103 deelnemers. De afgelopen maanden heeft de zone hard gewerkt aan de website, die nu beschikbaar is voor iedereen die aan de slag wil met studiedata.

Waarom doe-meer-met-studiedata.nl?

Aanvoerder van de zone Theo Bakker trapte de lancering af. Naast een bedankwoordje vertelde hij waarom de zone de website heeft gemaakt:

“We hadden veel losse ideeën en wilden deze bundelen. Daarvoor is de website doe-meer-met-studiedata.nl gemaakt.”

Met deze website wil de zone breed uitdragen waarom het belangrijk is om studiedata te benutten in je hoger onderwijsinstelling, maar ook vooral wat dit je kan opleveren. Je vindt hier informatie voor verschillende doelgroepen over wat studiedata precies zijn, op welke manier je het kan toepassen en waar je op moet letten als je met studiedata aan de slag wilt. De website wil zo op een persoonlijke en laagdrempelige manier uitdragen waarom datagedreven werken van belang is. Ten slotte vind je ook alle producten die de zone produceert op de website zodat je direct concrete instrumenten hebt om aan de slag te gaan.

Wat staat er allemaal op de website? Beleidsmedewerker Iris Bijman vertelde het ons. Zo is bij het maken van de website uitgegaan van een aantal doelgroepen. Dat wordt op de homepage van de website meteen duidelijk. Er zijn acht persona’s afgebeeld: de bestuurder, de opleidingsdirecteur, de docent, de student, de onderwijsondersteuner, de studentbegeleider, de beleidsmedewerker en de onderzoeker. Allemaal hebben ze eigen belangen bij en ervaringen met studiedata.

Ook bevat de website een uitleg van de praatplaat en een toelichting over vier de vier niveaus waarop je een studiedata-project kunt opzetten:

  1. Pionier
  2. Afdeling/faculteit
  3. Instelling
  4. Externe ketens

Op de website vind je informatie over projecten van de zone, zoals het Referentiekader Privacy en Ethiek en het  Statistisch Handboek Studiedata. Ook belangrijk is de quickscan, waarvan de button rechtsboven prominent in beeld staat. Deze is nog in concept, maar kan al wel gebruikt worden. De scan geeft je direct inzicht in waar je staat en op welke vlakken je nog kunt groeien. Hier komt onder andere het Volwassenheidsmodel naar voren, waarover je onderaan dit artikel meer over leest.

Praktijkverhalen

Een belangrijk punt van de website is dat deze niet alleen projecten en producten weergeeft, maar ook (praktijk)verhalen waarom je iets met studiedata zou moeten doen. Op de homepage worden twee verhalen uitgelicht van aanvoerder Theo Bakker en zonelid Tom Konings. Ook bevat de website onder de tab ‘datagedreven werken’ praktijkverhalen vanuit de verschillende doelgroepen. Zo vind je er het verhaal van lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam Wijnand van den Brink, maar ook van student Bedrijfskunde Daan Dekker. Beide vertellen vanuit eigen perspectief wat de meerwaarde is van het inzetten van studiedata. Meer interviews en praktijkverhalen lezen? Die vind je hier.

Volwassenheidsmodel

Tijdens de lancering werd ook aandacht besteed aan het Volwassenheidsmodel. Zonelid Tom Konings vertelde waarom ze het model bij Breda University of Applied Sciences hebben ingezet. Daar wilden ze zich als instelling verder ontwikkelen omtrent studiedata, en van een incidentele aanpak naar een meer structurele aanpak gaan. Wat moet je als organisatie doen om studiedata naar en hoger level te tillen en welke strategie past daarbij? Het Volwassenheidsmodel bevat vijf thema’s

  1. Strategie & beleidsvorming
  2. Mens en cultuur
  3. Organisatie
  4. Governance & sturing
  5. Informatietechnologie

Met de quickscan beantwoord je vragen omtrent deze thema’s over de huidige en gewenste situatie. Vervolgens krijg je inzicht in de thema’s waar jouw instelling in kan groeien om de gewenste situatie te bereiken. Op de pagina van de quickscan lees je er meer over.

Simulatiedataset

Ten slotte kwam de Simulatiedataset aan bod tijdens de online lancering. Roland Ettema (Informatiemanager en onderzoeker in Data Sciences bij de Open Universiteit en lid zone Studiedata) vertelde over het belang ervan. De simulatiedataset is een synthetische dataset met fictieve studentdata. De set is wel gebaseerd op data van een echte onderwijsinstelling zodat de originele karakteristieken, onderlinge correlaties en patronen behouden blijven. Hoe heeft dat gewerkt bij de Open Universiteit? Roland liet het zien aan de hand van een casus van 2019. Bij de master thesis moest een voorspelling gedaan worden omtrent een algoritme. Dat zou de student niet gekund hebben zonder een simulatiedataset. “Heb je namelijk zo’n plan, dan moet je snel toegang kunnen krijgen tot data”, aldus Roland.

De simulatiedataset voor universiteiten staat in de startblokken. De zone verwacht deze beschikbaar te stellen rond eind februari. Er komt dan ook een webinar over dit onderwerp. Of er ook een simulatiedataset komt voor hogescholen? Jazeker, die komt er ook.

Meer weten? Ga naar www.doe-meer-met-studiedata.nl en verken de website!

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Flora-lighthouse-project
Project
Flora Lighthouse

Hoe kom je er als student achter wat de meest efficiente manier is om te studeren? Artificial Intelligence (AI) staat

Kennisbank-Whitepaper-realtime-studiedata
Publicatie
Realtime gebruik studiedata

Over studiedata en het belang ervan voor het monitoren en verbeteren van studiegedrag is al veel geschreven. Met de opkomst