De mensen van het Versnellingsplan: Wilco te Winkel

Zone-Studiedata

In deze serie stellen we deelnemers van het Versnellingsplan voor. Deze week: Wilco te Winkel, informatiemanager bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de zone Studiedata.

Wat voor student was je vroeger?

Ik ben een dramatische student geweest! Maar anders dan wat je er in eerste instantie bij zou verwachten. Ik was een dramatische high achieving student. Ik was ambitieus en ik vond het spannend om in de stad te gaan studeren. Ik verwachte in Nijmegen gelijksoortige mensen tegen te komen op de universiteit. Na een half jaar was ik echter omringd met zuchtende studenten: “Daar heb je Wilco weer, waardoor het college uitloopt omdat hij meer wil weten.”

Ik werkte mezelf weleens tegen. Zo ben ik eens een tentamen niet gaan maken omdat ik dacht dat ik dat maar met de hakken over de sloot zou halen. Ik heb een hekel aan een halfzacht 6-je. Ik ben ook weleens bij tentamens weggelopen omdat ik mij zo goed had voorbereid en de tentamenvragen zo triviaal vond, dat ik me beledigd voelde.

Maar, ik ben blijven studeren. Ik heb cognitieve kunstmatige intelligentie – tegenwoordig AI – als specialisatie gekozen. Ik vond het multidisciplinaire aan die studie interessant, er zaten aspecten van taalwetenschappen, psychologie, filosofie, informatica en neurowetenschappen in. Bij die specialisatie ben ik filosofie als tweede studie gaan doen. Uiteindelijk moest ik kiezen en me concentreren op mijn stage en scriptie om te kunnen afstuderen.

Na mijn afstuderen ging ik promoveren in Maastricht. Mijn proefschrift ging over hoe je het beste hypertext kon aanbieden aan een lerende. Tijdens mijn proefschrift vroeg mijn professor me of ik mee wilde naar de EUR om daar te helpen bij het ontwikkelen van een psychologieopleiding. Een geweldige periode met een fantastisch team en een prachtig resultaat volgde. Het onderwerp van mijn proefschrift veranderde naar het ontwerpen en onderzoeken van effectiviteit van een digitale leeromgeving ter ondersteuning van probleemgestuurd onderwijs. Inmiddels heb ik een theoretisch hoofdstuk gepubliceerd en 2 empirische artikelen. In de psychologie heb je 4 empirische studies nodig om te kunnen promoveren.

Als ik zo doorga ben ik 68 als ik promoveer, omdat ik inmiddels al 20 jaar bezig ben met de eerste helft.  Iemand heeft me grappend getipt te switchen naar de faculteit Geschiedenis, zodat ik kan vertellen over hypertekst in historisch perspectief. Een aantal jaar geleden ben ik nog informatiemanagement gaan studeren. Ik dacht: ik ben te oud, studeren lukt me niet meer. Het eerste tentamen was een gesloten boektentamen, waar ik tijdens de voorbereiding dacht: nu komen ze erachter dat ik eigenlijk niet slim genoeg ben. Ik heb een stevig been bij moeten zetten en uiteindelijk cum laude afgestudeerd. Dus ook nu nog heb ik dat “dramatische” als het gaat om studeren: denken dat het niet lukt maar uiteindelijk toch succes behalen.

Waarom werk je in het onderwijs?

Vroeger wilde ik eigenlijk de bètakant van de psychologie op. Meer de biologie, zoals schedeltjes van katjes openmaken en hersenen stimuleren om te zien welk gebied je te pakken hebt. Maar het kwartje viel destijds zodanig dat ik niet werd toegelaten bij die specialisatie. In Maastricht werd ik wel toegelaten bij een toenmalig onderwijsproject. En zo ben ik eigenlijk altijd in het onderwijs gebleven. Ik heb er geen spijt van.

Ik vind het werk van universiteiten waanzinnig. De EUR is een bijzondere omgeving van denkers en doeners en vooral aan de denkkant zit veel talent en denkkracht. Dat betekent bij tijden dat je niet vooruitkomt omdat iedereen elkaar in twijfel trekt. Daardoor duurt het soms lang voor je consensus bereikt hebt.

Ik vind de onderwijswereld heel grappig, in positieve zin! Ik kan lachen om de mensen die in de sector zitten. Er is zoveel passie, energie en denkkracht. Kijk bijvoorbeeld naar Theo, aanvoerder van onze zone, en de resultaten die hij boekt. Als je dan kijk naar Ronald uit onze zone, die is totaal anders, maar die boekt op zijn manier ook prachtige resultaten. Ik kan dan echt met bewondering kijken hoe ze in hun eentje die dingen voor elkaar krijgen.

Hoe ben je bij het Versnellingsplan terecht gekomen?

Ik was vroeger onderwijspsycholoog en daarna informatiemanager. Toen ik een jaar geleden overstapte van ‘werknemer faculteit’ naar ‘werknemer centraal’, groeide het team waar ik onderdeel van uitmaak in een jaar tijd van 3 naar 15 medewerkers. Dat gaf ons de luxe om op elk domein, voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, een informatiemanager aan te wijzen. En ik kan over niets anders praten dan onderwijs. Elke derde zin gaat bij mij over onderwijs en vernieuwing. Dus ik mocht doorgaan op domein onderwijs.

Toen ik learning analytics overnam, zat het dossier een beetje op slot. Onze organisatie kon er niet mee verder. De studentenraad wilde er iets mee, de opleidingsdirecteuren wilden er niets mee, en het college vond er ook iets van. We waren aan het soebatten geraakt en uiteindelijk heeft Dominique Campman, als oud-CIO van de EUR, het bestuur toch weer aangehaakt en geënthousiasmeerd. Met dank aan de zone is er aandacht voor studiedata binnen de organisatie. Zeker nu producten en resultaten worden opgeleverd. Met goede resultaten krijg je weer aandacht en energie voor een onderwerp in de organisatie.

We hebben als groep wel een probleem dat een aantal partijen heel ver gevorderd zijn met studiedata en een aantal nog echt aan het begin staan. Bij partijen die aan het begin staan, leeft de vraag: Hoe krijg ik het geagendeerd mijn organisatie? Hoe ga ik hier binnen mijn organisatie aan mee aan de slag? En dan is het fijn om mensen aan tafel te hebben die al wat hebben staan. Wat ik mooi vind: leden durven te laten zien tegen welke problemen zij aanlopen en voor weke uitdagingen zij staan. Die uitdagingen zijn heel divers. Ik vind het ontwapenend dat in onze groep iedereen zich zo open durft op te stellen. Daardoor krijgen we een combinatie van kwetsbaarheid en inspiratie.

 

CV

 

1971 geboren in Doetinchem

1991 tot 1997 Psychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 1998-2020 stevig aan de slag met proefschrift aan de Universiteit Maastricht en Erasmus Universiteit Rotterdam, 2015-2017 Informatiemanagement aan de Universiteit van Tilburg.

Sinds 2001 werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam in diverse functies.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Flora-lighthouse-project
Project
Flora Lighthouse

Hoe kom je er als student achter wat de meest efficiente manier is om te studeren? Artificial Intelligence (AI) staat

Kennisbank-Whitepaper-realtime-studiedata
Publicatie
Realtime gebruik studiedata

Over studiedata en het belang ervan voor het monitoren en verbeteren van studiegedrag is al veel geschreven. Met de opkomst