De mensen van het Versnellingsplan: Kees Ritmeester

Zone-docentprofessionalisering

Kees Ritmeester

Elke week stellen we je voor aan een ander Versnellingsplan lid. Deze week: Kees Ritmeester, Programmamanager Innovatie bij Driestar Educatief, Masterstudent Management en Innovatie en lid van de zone Docentprofessionalisering.

Wat voor student was je vroeger?

Eigenlijk ben ik al mijn hele leven student. Ik ben nooit opgehouden met studeren. Leergierig van aard, denk ik. Mijn studententijd was gaaf. Ik heb eerst de Pabo gedaan bij mijn huidige werkgever, op de Driestar. Daarna heb ik hbo Pedagogiek gestudeerd. Later heb ik dat uitgebreid met een opleiding Supervisie en Coaching. Nu ben ik sinds november 2017 bezig met mijn Master Management en Innovatie. Naast mijn studie ben ik met veel vreugde lid van het bestuur van studentenvereniging Mozaïek geweest.

Leren vind ik mooi omdat het nieuwe werelden opent. Als student wilde ik graag uitgedaagd worden.  Als docenten beweging creëerden door het bieden van nieuwe inzichten, of door het aanbieden van experimenten, ging ik er vol voor. De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat als ik niet werd uitgedaagd, ik qua inzet koos voor een minimum aan inspanning.

Waarom werk je in het onderwijs?

Het grappige is dat ik tot mavo 2 leren wel leuk vond, maar het me niet lukte. Ik probeerde het wel, maar het ging gewoon niet. Ik haalde veel onvoldoendes. Dat deed het nodige met mijn motivatie. Later heb ik regelmatig gedacht: Dit moet toch anders kunnen? Dat ik een jonge leerling was, zal niet geholpen hebben. Toch is na mavo 2 het kwartje gevallen. Ik ben op een blauwe maandag gestart met de laboratoriumschool, maar eigenlijk wist ik: ik wil schoolmeester worden. De switch naar de pabo heb ik na een maand gemaakt. Daar heb ik geen moment spijt van gehad.

Mijn doel was, en is, om voor kinderen hun schooltijd tot de mooiste tijd van hun leven te maken. Als je dat bij kinderen wilt bereiken is dat ook het ideaal wat je voor studenten nastreeft. Hun opleiding moet inspirerend en motiverend zijn. Dat ideaal heeft voor mij twee perspectieven. Allereerst de brongedachte dat onderwijs je zoveel nieuwe gezichtspunten en persoonsvorming brengt, dat je daar je leven lang uit kunt putten. En daarnaast de fundamentgedachte dat je je leven lang kunt bouwen op het fundament dat in het onderwijs gelegd wordt… De kern van het vak van docent is bijdragen aan de groei en bloei van kinderen. Dat kan alleen als je zelf ook groeit en bloeit. Een docent mag een doorgever zijn van wat hij zelf ontvangt. In de 19 jaar dat ik bij Driestar Educatief werk, heb ik veel verschillende functies gehad binnen de organisatie, maar dit mooie doel is tot vandaag de dag mijn drive.

Hoe ben je bij het Versnellingsplan terecht gekomen?

Ik ben bij Driestar begonnen als docent en onderwijsadviseur. Werken met een been in de opleiding en met het andere in de beroepspraktijk, vind ik mooi. Ik ben dus ook altijd les of nascholing blijven geven. Ik vind het belangrijk dat ik de praktijk volg en echt feeling houd met het mooie vak van doceren. Toen ik van baan veranderde, van opleidingsmanager bij Driestar Hogeschool naar Programmamanager Innovatie bij Driestar Educatief, viel dat samen met het begin van het Versnellingsplan. Vanuit Radiant, een samenwerkingsverband van negen lerarenopleidingen, kwam de vraag  of ik namens de organisatie in het Versnellingsplan wilde stappen.

Daarbij dacht ik: dit is een prachtige kans. We kunnen dit vanuit onze eigen hogeschool doen, maar eigenlijk is dit precies wat we als consortium van hogescholen zoeken. Met de bestuurders van Radiant zijn we op zoek gegaan naar de mogelijkheden en kansen in het Versnellingsplan. We hebben namelijk serieus gekeken naar de zone waarin we deel wilden nemen omdat verschillende zones aantrekkelijk waren, waaronder Flexibilisering en Studiedata. De eerste vraag die we stelden aan de organisatie van het Versnellingsplan, was dan ook of we eventueel zouden kunnen switchen van zone, mocht dat noodzakelijk blijken. Gelukkig was het antwoord vanuit de organisatie van het Versnellingsplan dat het de bedoeling was op uitwisseling tussen zones te sturen. En dat gebeurt nu ook. De folder van de zone Flexibilisering stuur ik binnen de instellingen gelijk rond aan de juiste personen met de boodschap: hou dit in de gaten. Dat betekent ook dat wanneer ik met onze bestuurders praat, ik ze bijpraat over wat er in de verschillende zones gebeurt.

In het begin hadden we even nodig om als Versnellingsplan en zone op te starten. Het Versnellingsplan koos voor een niet-reguliere aanpak. Dat vind ik leuk. Na de start hadden we echt even de tijd nodig om op stoom te komen met zo’n grote groep. Je moet echt nog aan elkaar wennen en uitvinden welke kant je op wilt. Nu komen de eerste mooie resultaten uit de zone en ik hoop die straks in de kwartiermakersgroep te kunnen inbrengen.

Het vak van leraar is altijd in beweging. Wat is er leuker dan een bijdrage te mogen leveren aan de doorontwikkeling van je vak?

CV

 

1969 geboren in Scherpenzeel

1988 tot 1992 Pabo, HBO Pedagogiek van 1997 tot 2000, 2006-2008 hbo Supervisie en coaching, sinds 2017 Master Management en Innovatie.

Sinds 2000 werkzaam bij Driestar Educatief

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.