De mensen van het Versnellingsplan: Elise Hebbink

Zone-docentprofessionalisering

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week: Elise Hebbink, Adviseur Onderwijs en ICT bij Hogeschool van Hall Larenstein en lid van de zone Docentprofessionalisering.

Wat voor student was je vroeger?

Vroeger is in mijn geval nog niet zo heel lang geleden. Ik ben vijf jaar geleden afgestudeerd. De tijd voor mijn afstuderen kende verschillende fases en is niet echt in een begrip of een zin te omschrijven. Zo was ik tijdens mijn middelbareschooltijd ik heel ijverig. Ik had vrijwel altijd netjes mijn huiswerk af. Maar het werd in de loop van de tijd lastiger om de voorbereide leerling te blijven.

Na het vwo ben ik aan een universitaire studie begonnen, maar ik merkte al vrij snel dat ik op dat moment niet op de goede plek zat. De stap naar de universiteit was toen te groot en daarom besloot ik te stoppen. Het was geen makkelijke keuze, maar eenmaal op het hbo voelde het echt als een verademing. Ik kon op een prettige manier met mijn studie bezig zijn, ik vond het studeren heel erg leuk en ik kon genieten van het leven. Zo werd ik naast ijverige student, ook een veel ‘relaxtere’ student.

Na de pabo heb ik de master Educational science and technology aan de Universiteit Twente gedaan. Hoewel het hbo dus enorm beviel, bleef het toch kriebelen om een universitaire opleiding af te ronden. Dat wilde ik heel graag, en ik ben erg blij met de manier waarop dat achteraf gelopen is. Vanuit het hbo had ik ook enige praktijkervaring met het (verzorgen van) onderwijs, waardoor ik vanuit die hoek beter wist wat ik belangrijk vond en waar ik zelf voor stond. Dat heeft me niet alleen tijdens mijn studie maar ook daarna geholpen (complexe) onderwijssituaties te begrijpen en vanuit verschillende perspectieven te kunnen helpen en adviseren.

Waarom werk je in het onderwijs?

Wat ik het mooie vind aan onderwijs is dat je iets kunt betekenen voor een individuele leerling of een groep, of zoals nu in mijn werk vooral, voor de docent. Je kunt een betekenisvolle bijdrage leveren. Wat ik nooit meer vergeet is dat ik tijdens mijn studietijd een leerling bijles heb gegeven, wat voor hem een groot verschil heeft gemaakt. Ik zag hem groeien en na driekwart jaar zat hij weer op het niveau van de rest van zijn klasgenoten en daarnaast had hij zijn zelfvertrouwen terug. Dan zie je dat je echt een betekenisvolle bijdrage hebt geleverd aan het leven van iemand op dat moment.

In mijn huidige baan begeleid en adviseer ik het onderwijsmanagement, onderwijsteams maar vooral ook individuele docenten in het gebruik van technologie in het onderwijs. Daarin kan ik hen ondersteunen op verschillende niveaus, bijvoorbeeld bij curriculumherzieningen of bij de dagelijkse gang van zaken van hun onderwijs. Daarmee kan ik de docent helpen in het verzorgen van onderwijs aan studenten. Ik vind het mooi hoe je op die manier een stukje kunt toevoegen, wat ik ervaar als een mooietaak en dat motiveert mij voor werken in en aan het onderwijs.

Voor mij was het niet vanaf jongs af aan duidelijk dat ik in het onderwijs wilde werken. Ik heb eerst Dierwetenschappen gestudeerd aan de Wageningen University & Research. Dat vind ik nog steeds een interessant vakgebied (biologie, het groene onderwijs). Ook in die zin zit ik daarom helemaal op mijn plek bij Van Hall Larenstein, als kennisinstelling binnen het groene domein. Dat ik uiteindelijk na de WUR de pabo ben gaan doen, is gevoed door mijn eigen fijne basisschooltijd. Ik dacht: juf zijn lijkt me best leuk. En hoewel ik nog steeds niet goed wist waar ik aan begon bij de start van de opleiding, (behalve dat je toe werkt naar het diploma van onderwijzer), vond ik het fantastisch, maar ik dacht tegelijkertijd: er is meer. Daarom wilde ik ook de master doen. Zo achteraf gezien valt het dus allemaal best mooi in elkaar.

Hoe ben je bij het Versnellingsplan terecht gekomen?

Ons team van e-coaches houdt SURF goed in de gaten en dus kwam de oproep voor deelnemers aan het Versnellingsplan als vanzelf bij ons terecht. Daarin was voor ons gelijk duidelijk dat we een bijdrage wilden leveren omdat we het een interessant project vonden. Samenwerking met andere instellingen op landelijk niveau vinden we heel waardevol, en daarom sprak het Versnellingsplan als landelijk netwerk ons aan. Collega’s hebben vervolgens gekeken: wie kunnen we hiervoor afvaardigen, en aan welke zone doen we mee? Voor de zone Docentprofessionalisering was ik daarvoor op dat moment de aangewezen persoon en daar ben ik heel blij mee. Ik vind het erg leuk om aan de zone mee te werken en inmiddels hebben we intern heb ik meerdere collega’s die met dit onderwerp bezig zijn.

Als zone hebben we een flinke tijd genomen om te komen tot waar we nu zijn. Dat zit ‘m deels in de voorbereiding, de ‘route’ voor vier jaar uitdenken, en de verschillende onderzoeken opzetten en starten. Ik zat zelf als snel in de modus: oké, en nu gaan we aan de slag. Ik merk dat we daar als zone nu ook zijn. We zetten momenteel stappen in de voorbereiding van bijvoorbeeld experimenten die worden opgezet in de deelnemende instellingen. Het lijkt me hartstikke mooi om ook binnen onze hogeschool een experiment te kunnen doen, om vervolgens lessen en inzichten te krijgen, deze landelijk met elkaar te delen en op die manier bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

 

CV

 

1989 geboren in Doetinchem

2008-2012 Pabo aan Iselinge Hogeschool, 2012-2014, pre-master en master Educational sicence and technology aan de Universiteit Twente

Sinds 2015 werkzaam bij Hogeschool Van Hall Larenstein

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.