Zone-docentprofessionalisering

Blend je onderwijs met de nieuwe toolkit

Blended leren. Een concept dat in onderwijsland hoog op de agenda staat. Het ontwerpen en implementeren van blended onderwijs is een omvangrijke en complexe taak is, die op verschillende niveaus om actie vraagt. Een taak voor docenten, maar ook voor ondersteuners en managers.

Om de betrokkenen daarbij te ondersteunen is een hulpmiddel ontwikkeld dat ondersteunt bij het ontwerpen en implementeren van blended leren, zowel op docentniveau als ook op programma- en organisatieniveau. Het resultaat is de toolkit ‘Blend je onderwijs’ – een toolkit met handvatten voor het ontwerpen en implementeren van blended leren. De toolkit is vandaag gelanceerd tijdens een webinar van de Vraagbaak Online Onderwijs.

Blended leren is in deze publicatie geïnterpreteerd als ontwerpvraagstuk, en niet als digitaliseringsvraagstuk. Het doel is immers goed onderwijs en blended leren is daarbij het middel. Hoewel (digitale) technologie wel degelijk een belangrijke rol speelt bij blended leren, is een goed doordacht ontwerp het uitgangspunt. Vervolgens wordt gezocht naar de juiste ondersteuning met technologie, verweven met didactiek en ruimte.

Deze publicatie fungeert als een gereedschapskist, bestaande uit verschillende deelproducten met handvatten, hulpmiddelen en inspiratie voor docenten, ondersteunende diensten en managers. Elk van deze drie doelgroepen heeft een eigen routeplanner waarmee die kan navigeren door de toolkit. Met veel concrete tips, voorbeelden, instrumenten en werkbladen geven de producten uit de toolkit een vliegende start bij het ontwerpen en implementeren van blended leren.

Wil je aan de slag met de toolkit? Je vindt deze in onze kennisbank.

Deel deze pagina

Actueel

Lees hier het laatste nieuws en meer
Terugblik-Toets2daagse
Artikel
Terugblik: dit was de Toets2daagse

Op 6 en 7 december 2022 organiseerde de werkgroep Toetsen op afstand samen met de Special Interest Group Digitaal Toetsen en