Minister brengt bezoek aan Versnellingszones

Versnellingsplan-Onderwijsinnovatie-met-ICT

Maandag 3 februari bracht Minister Van Engelshoven een bezoek aan de zones Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren en Faciliteren en professionaliseren van docenten van het Versnellingsplan. Het bezoek vond plaats bij Avans Hogeschool in Den Bosch.

De minister werd ontvangen door Hans Nederlof, voorzitter van de stuurgroep van het Versnellingsplan en lid van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen en Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool. Na een welkomstwoord van Paul, waarin hij de Ambitie 2025 van de instelling aan de minister overhandigde, volgde een kort woord van dank door Hans. De aanvoerders van de zones en zoneleden hadden een uitgebreid en informatief programma voor de minister voorbereid.

Rondetafelsessie zone Aansluiting arbeidsmarkt

De zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren trapte af met een rondetafelsessie met de minister. Het gesprek stond in het teken van de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de arbeidsmarkt. Hiervoor had Caroline van de Molen, aanvoerder van de zone en directeur van de Academie Mens en Arbeid van Hogeschool Saxion, verschillende collega’s van Hogeschool Saxion en Fontys Hogescholen meegenomen om te vertellen over de projecten waarin zij samenwerken met onderwijs, onderzoek en de arbeidsmarkt. Zij lichtten toe hoe een dergelijke samenwerking eruitziet en hoe stakeholders – studenten, cursisten, werkveld en onderwijs – baat hebben bij deze samenwerking.

Verschillende initiatieven kwamen aan de orde. Dorine Koopman werkt in het project Wijklink, een project dat 2600 professionals in de zorg en studenten van de zorgopleiding samenbrengt. Studenten in dit project nemen gedurende zes maanden plaats in een team in Wijklink om zo praktijkervaring met professionals op te doen. Het project is zo succesvol, dat nu wordt gekeken of en hoe het kan worden uitgebreid naar het sociale domein, de welzijnssector. Stephan Corporaal en Maria Hendrinks van TechYourFurture vertelden over de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven in Twente in aanpak van de energietransitie. Bedrijven moeten deze energietransitie doormaken, maar kunnen dat niet zonder samenwerking met het onderwijs. Hierin is het van grote toegevoegde waarde dat het onderwijs de rol speelt van verbinder tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Mariëlle Taks van Hogeschool Fontys en lid van de zone Aansluiting arbeidsmarkt werkt bij Brainport. Brainport adresseert het grote tekort op de arbeidsmarkt en de steeds groter wordende kloof tussen hoog en laagopgeleiden. Brainport is een ecosysteem dat redeneert vanuit het talent van de studenten: wat hebben deze studenten nodig, om te voorkomen dat ze uitvallen?

Constanze Thomassen vertelde de minister over de bedrijven die zijn aangesloten bij de Innovation Hub van Fontys Hogescholen. In deze samenwerking leveren bedrijven hun ICT-vraagstukken aan, die centraal staan in de samenwerking met en opdrachten van studenten. Een recent, sprekend voorbeeld is van voetbalclub PSV. De club verzamelt data en wilde weten hoe ze deze data kunnen inzetten ten bate van de trainingen. Data is een hot topic, en studiedata zijn een belangrijk punt in de Strategische Agenda van het ministerie. Caroline werkt met haar zone aan het opstellen van toekomstbestendige competentieprofielen, en vertelde dat ook haar zone het belang hiervan inziet: “Het kunnen omgaan met data komt in alle competentieprofielen voor studenten van verschillende opleidingen terug.”

Gesprekstafels zone Docentprofessionalisering

Na het rondetafelgesprek namen de aanvoerders van de zone Docentprofessionalisering, Ronald Spruit van Avans Hogeschool en Kim Schildkamp van de Universiteit Twente, de minister mee in het werk van hun zone. Kim vertelde dat voor goede docentprofessionalisering, alle niveaus binnen het hoger onderwijs moeten worden meegenomen: instellingsniveau, operationeel niveau, sectoraal niveau, en landelijk niveau. Iedereen moet betrokken en bereikt worden, niet alleen de docenten die voorlopen. Omdat alle niveaus belangrijk zijn, bedankte Ronald de minister voor haar aanwezigheid. Ook bedankte Ronald de docenten en studenten die aanwezig waren. Voor hen doen we dit uiteindelijk.

De zone heeft zich als doel gesteld dat alle docenten mee doen in het professionaliseren, en niet alleen de voorlopers. Om dat te kunnen bereiken, heb je een integrale aanpak nodig. Daarom heeft de werkgroep Integrale aanpak een bewegingssensor ontwikkeld. Met behulp van deze bewegingssensor kunnen instellingen zien hoe docentprofessionalisering (nog niet) werkt in hun instelling. Deze bewegingssensor bestaat uit vier pijlers, die onderwerp waren aan de gesprekstafels waarvoor de minister werd uitgenodigd. De vier pijlers zijn: Leiderschap, Visie en beleid, Professionalisering en Infrastructuur. De minister sloot aan bij de gesprekstafels Leiderschap en Visie en beleid. Na afloop vertelde ze dat het heel waardevol was om te horen hoe bepaalde nieuwe ontwikkelingen en projecten in de praktijk uitwerken, voor zowel docenten als studenten.

Mini-Expo

Na een korte terugkoppeling van de gesprekstafels, nam Ronald Spruit de minister mee langs een mini-expo met bijdragen vanuit Avans Hogeschool, Hogeschool Saxion en Fontys Hogescholen. Avans leverde vier bijdragen in het thema ‘Avans leert met en voor technologie’. De pabo presenteerde de drone die zij gebruiken in het wiskundeonderwijs. De Academie van Gezondheidszorg had hun VR-software opgesteld om de minister te laten zien hoe door middel van een VR-bril studenten onderdelen van het menselijk lichaam van dichtbij en alle kanten kunnen bekijken. De minister was hierin duidelijk geïnteresseerd. Zonder aarzeling zette ze de VR-bril op om zelf te ondervinden hoe deze technologie voor studenten werkt.

Studenten en docenten van de Avans Academie Associate Degree lieten de online learning module en een mobiele learning game zien die wordt ingezet voor het onderwijzen van 21st century skills. De academie Informatica had voor de minister een voorbeeld meegenomen van praktijkvragen van echte opdrachtgevers waar studenten Informatica aan werken. Het voorbeeld was van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch die het tellen van verkeer in de binnenstad op een slimmere manier wilde doen. De studenten hebben vervolgens een camera ontwikkeld die bezoekers en de route die ze afleggen, volgt.

Het thema van de bijdrage van de zone Aansluiting arbeidsmarkt waarin Hogeschool Saxion en Fontys Hogescholen bijdroegen, was ‘Leren met en voor de steeds meer digitale arbeidsmarkt’. Hier lieten ze onder andere zien hoe instellingen behoeften van de arbeidsmarkt in het onderwijsaanbod voor diverse doelgroepen vertalen, en hoe hoger onderwijsinstellingen kunnen samenwerken met bedrijven om ‘nieuwe’ kennis te ontsluiten en sneller te integreren in hun onderwijs.

Na ruim twee uur van gesprekken, showcases en discussies, kregen de aanvoerders en een deel van het programmateam van het Versnellingsplan de kans met de minister af te ronden tijdens een lunch. Hier gaven de aanvoerders hun ambities mee en bedankte de minister hen voor hun inspanningen en bijdragen tijdens het bezoek.

Wij danken de minister hartelijk voor haar komst, en Avans voor het beschikbaar stellen van de locatie én het organiseren van alle faciliteiten. Wij kijken terug op een geslaagd bezoek.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
4-jaar-versnellen
Publicatie
Vier jaar versnellen

Eindpresentatie Versnellingsplan 2019-2022. Een overzicht van vier jaar versnellen. Download de presentatie via onderstaande knop. Download de presentatie hier Download

VP-De-glossy-van-het-Versnellingsplan
Publicatie
Glossy VP.

VP. is dé glossy van het Versnellingsplan. 4 jaar versnellen samengevat in 114 pagina’s interviews, portretten, reflecties en columns. Deze