Zone-docentprofessionalisering

Voorbereidingsmodule hackathon AI

Binnenkort neem je deel aan de hackathon AI in het hoger onderwijs. Hoewel voorkennis over Artificiële Intelligentie niet noodzakelijk is voor deelname aan de hackathon is het gewenst dat je bekend bent met enkele basisprincipes. We bieden daarom een onderstaande voorbereidingsmaterialen aan die je in de gelegenheid stelt je voorafgaand aan de hackathon te verdiepen in de materie. Het doorlopen van de volledige module (zowel de Facultatieve-’ als de ‘verplichte route’) duurt ongeveer 3 uur. Heb je ervaring met AI? Dan bestudeer je alleen de delen die noodzakelijk zijn voor de hackathon (‘verplichte route’), wat ongeveer 40 minuten tijdinvestering vraagt.

Na het doorlopen van deze bronnen:

  • weet je wat Artificiële Intelligentie is, en kun je een aantal voorbeelden van AI noemen binnen en buiten de context van het hoger onderwijs;
  • ben je bekend met de basale principes van kansberekening, probleemoplossing en zoekstrategieën die achter AI-toepassingen schuilgaan;
  • ben je bekend met een aantal AI-platforms en kun je beschrijven wat de kerneigenschappen daarvan zijn;
  • kun je uitleggen wat risico’s van AI-toepassingen kunnen zijn ten aanzien van algoritmische vooringenomenheid en privacy;
  • ben je op de hoogte van mate van controle die binnen een AI-toepassing wordt uitgeoefend door tool en gebruiker
MaterialenTijdsinschattingVerplichte routeFacultatieve route
Aan de slag met AI
Een beknopt overzicht over AI in het hoger onderwijs, waarin de definitie, de waarde voor het hoger onderwijs, de risico’s, de ethische overwegingen en verschillende voorbeelden aan bod komen.
20 minutenxx

De nationale AI-cursus

Track 1 (Een kijkje in de wereld van AI) en track 2 (Wat is AI?). Deze tracks laten zien waarvoor AI al wordt gebruikt en wat we precies onder AI verstaan.

NB. Voor deze cursus moet je inloggen.

40 minuten x
NB. De volgende onderdelen zijn afkomstig van de cursus Elements of AI. De geselecteerde hoofdstukken zijn sterk aan te bevelen, maar we adviseren je om de hele cursus te doorlopen. Dit kost ongeveer 5 tot 10 uur.

Elements of AI | H1.1 | Wat bedoelen we met AI

Dit eerste deel gaat over het begrip artificiële intelligentie (AI) door stil te staan bij de definitie en enkele voorbeelden ervan.

20 minuten x

Elements of AI | H2.1| Zoeken & problemen oplossen

Dit deel geeft een zeer illustratief voorbeeld van hoe een zoekprobleem met AI kan worden opgelost

20 minuten x

Elements of AI |H2.3 | Zoeken en spellen

Dit deel geeft een zeer illustratief voorbeeld van hoe AI kan worden gebruikt bij spelletjes.

20 minuten x

Elements of AI | H 3.2 | De regel van Bayes

Dit deel gaat over de wijze waarop kansberekeningen bepaald worden.

20 minuten x

Video’s: Het maken van een AI-applicatie.

x minutenxx

Video: Controle | Molenaar

Deze video behandelt het model met de zes levels van automatisering in het hoger onderwijs.

12 minutenxx

Elements of AI | H 6.1 | Maatschappelijke gevolgen van AI

Dit deel gaat over algoritmische vooringenomenheid en privacy.

20 minutenxx

Video: AI in de praktijk | Interview met ervaringsdeskundigen uit het hoger onderwijs

In dit interview vertellen Jan Tjeerd Groenewoud en Roland Nijssen over de manier waarop zij AI inzetten in hun onderwijspraktijk, en hoe zij dat ervaren.

8 minutenxx

World-Wide-Web-AI-Safari

Samen op safari: kijken en testen wat er kan!

30 minutenxx
 

Deel deze pagina

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies