Roland Ettema

Lid zone Studiedata
Open Universiteit

Binnen onze instelling hoop ik een centraal dataknooppunt in te richten dat alle data bevat voor onze managementrapportages, process mining- en data science projecten. Alle betrokkenen binnen ons onderwijs (management, ondersteuners, docenten en onderzoekers) gaan profiteren van het dataknooppunt dat FAIR is ingericht: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies