Robert Schuwer

Aanvoerder zone Leermaterialen
Fontys Hogescholen

Mijn ambitie is dat we er in slagen de adoptie van open leermaterialen te vergroten door die adoptie niet in isolement te benaderen, maar te realiseren in samenhang met gesloten of semi-open leermaterialen. Daarbij is het vertrekpunt de visie van docenten en studenten op wat voor hen goed onderwijs behelst.

r.schuwer@fontys.nl
06 1446 9300

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies