Pieter van Rooij

Lid zone Docentprofessionalisering
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het hoger onderwijs is volop in beweging. Flexibilisering, digitalisering en gepersonaliseerd leren zijn ‘hot items’. Het innoveren van het (hoger) onderwijs met behulp van technologie vraagt om een aanpak waarin we docenten, ondersteuners en leidinggevenden inspireren, professionaliseren en ondersteunen. Het is van groot belang om als hoger onderwijs gezamenlijk op te trekken om hierin beweging, versnelling en uiteindelijk vooral merkbare effecten in het onderwijs aan studenten te bewerkstelligen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies