Jornt de Vries

Lid zone Evidence-informed
Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool wil graag bovenschools onderzoek doen naar de effecten van onderwijsinnovatie op studiesucces en studieplezier. Door kennisdeling en het opbouwen van een netwerk binnen onderwijsinnovatie en ICT, maar ook door onderzoeksresultaten te delen en gezamenlijk onderzoek te doen. Investeren binnen de Hanzehogeschool op dit onderwerp behelst onder andere het faciliteren van docenten voor onderwijsinnovatie en het realiseren van een onderzoeksomgeving en onderzoeksdata.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies