Jan van Riesen

Lid zone Studiedata
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De grootste uitdaging van de zone Studiedata is om een stevig en coherent portfolio aan resultaten samen te stellen, waarmee andere onderwijs instellingen geholpen worden en/of geïnspireerd raken bij het voeren van de regie over het benutten van het potentieel aan studiedata. Het is mijn overtuiging dat het gericht benutten van het potentieel aan studiedata een substantiële bijdrage kan leveren aan het beter ondersteunen van het gemotiveerd doorlopen van een leer- en ontwikkelingspad van een student.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies