Evidence-informed-werken

Interviewreeks: Luuk Terbeek

Zone-evidence-informed

“We weten nog te weinig van effectief blended onderwijs”

Vorige week lanceerden we de nieuwe website van het Versnellingsplan. Om dit te vieren, spreken we deze week dagelijks met een lid van het Versnellingsplan over hun ervaringen in het onderwijs. Vandaag: Luuk Terbeek.

Docenten coachen bij het maken van online en blended onderwijs geeft onderwijsadviseur Luuk Terbeek zo veel energie, dat hij er ‘nog wel een paar levens mee vooruit kan’. In een ideale wereld is er wat hem betreft veel meer goed onderzoek beschikbaar naar onderwijsinnovatie met ict.

Wat houdt jouw functie in?

“Ik werk als onderwijsadviseur bij de Vrije Universiteit (VU), maar ik ben ook docent-opleider, trainer en onderzoeker. In mijn rol als docent-opleider zie ik mezelf als een coach voor docententeams, waarbij ik hen help bij het concretiseren en realiseren van effectieve online en blended learning programma’s. Voor mijn promotie-onderzoek heb ik een literatuurstudie gedaan naar de effectiviteit van blended learning en op dit moment voer ik evaluaties en effectmetingen uit van meerdere VU-brede programma’s.”

Is dat de reden dat je lid bent van de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT? Je had je ook bij de zone Docentprofessionalisering kunnen zitten.

“Klopt, er is dan ook een nauwe relatie tussen beide. In overleg met een klankbordgroep ontwikkelt onze zone binnenkort bijvoorbeeld een evidence-informed blended learning design course. In die klankbordgroep moeten in ieder geval leden van de zone Docentprofessionalisering zitten.

De online cursus is vanaf volgend jaar beschikbaar voor iedere Nederlandse hogeronderwijsinstelling. Losse modules kunnen eenvoudig worden ingezet naast eigen instellingsbrede programma’s. Dat is nuttig: je moet die BKO en BDB zó geven dat de docenten proefondervindelijk de kracht en de kwaliteit van blended learning ervaren.”

Waarom heet het eigenlijk nog steeds blended onderwijs?

“Zolang we als onderwijs er niet in slagen om volledig te profiteren van de kansen die de inzet van ict in onderwijsinnovatie biedt, denk ik dat we die term zeker moeten blijven bezigen. Eerlijk gezegd verwacht ik dat dat de komende vijf tot tien jaar het geval zal zijn. We weten nog zo weinig. Zelfs studies die er echt toe doen, zijn uitgevoerd onder weinig deelnemers. Er is een enorme urgentie voor grootschalig vervolgonderzoek, liefst vanuit instellingsoverstijgende samenwerking.”

Wat is het grootste misverstand over blended onderwijs?

“Ik heb veel moeite met het gebruik van een afbeelding van een blender in relatie tot blended onderwijs. In een blender gooi je wat dingen bij elkaar en dat levert een soort smurrie op. Zelf gebruik ik liever een afbeelding van een mengpaneel van een dj. Het ontwerp van je onderwijs, het moment en de aard van de interventie, het is allemaal maatwerk. Dat vraagt om op de juiste manier aan de knoppen draaien en de schuifjes instellen.”

Hoe ben jij in het onderwijs terechtgekomen?

“In de vorige eeuw heb ik pabo gedaan. Als leraar in opleiding ontwikkelde ik een cursus internet voor kinderen. Ook had ik een mailproject met een medestudent in Australië, waarvoor ik moest inbellen op de computer van de directeur, want die had internet, ha ha. Dat project was zo vreselijk leuk! Daardoor zag ik hoe veel je met online onderwijs kunt doen. Na een aantal jaar in de ict-sector ging het onderwijs weer kriebelen. Ik deed een studie Onderwijskunde en ben in de Nederlandse e-learning-industrie terechtgekomen. Sinds vijf jaar werk ik bij de Vrije Universiteit.”

Jij kunt de vergelijking maken met de commerciëlere onderwijswereld.

“Klopt, daar ben ik dankbaar voor, want ik denk dat beide werelden veel van elkaar kunnen leren. In het hoger onderwijs kan het soms iets sneller, in de zakelijke onderwijswereld zou het soms wat minder snel moeten. In beide werelden is die balans soms niet wat ‘ie zou moeten zijn. Ik doe pogingen om ze meer samen te laten optrekken.”

Wat hoop je dat jouw Versnellingszone in vier jaar weet te bereiken?

“Wat mij machtig mooi lijkt, is als we dan kunnen zeggen: deze drie interventies leiden tot een stijging van leerrendement en de studentmotivatie, tegen een reductie van kosten, als je ze tenminste uitvoert onder deze voorwaarden. Denk daarbij aan interventies rondom samenwerking en peer feedback. Daarvoor ontkom je overigens niet aan het uitvoeren van onderzoek. Onderzoek en onderwijs staan niet los van elkaar, maar gaan juist hand in hand.”

 

‘Soms krijg ik kippenvel van een mooi gecomponeerd onderwijsontwerp’

– Luuk Terbeek

 

Het thema van de onderwijsweek dit jaar was ‘de schoonheid van het vak.’ Hoe maken de doelen van de Versnellingszone het onderwijs mooier?

“Ik review regelmatig design documenten voor onderwijsontwerpen. In een enkel geval krijg ik echt kippenvel van een mooie compositie, net zo goed als bij de Vijfde van Mahler. Dáár hebben we het over!”

Tekst: Marjolein van Trigt