sAQLqev32FkC

{“id”:”sAQLqev32FkC”,”data”:{“title”:”Biotech”,”sector”:”8″,”educationLevel”:”1″,”competences”:[{“body”:”Onderzoeken III: een aangereikt probleem vertalen naar een onderzoeksstrategie en onderzoek uitvoeren.\nzelfstandig literatuur selecteren en verkrijgen om verder in het probleem te verdiepen. Betrouwbaarheid van bronnen correct inschatten. een analyse op de betrouwbaarheid v resultaten uitvoeren”,”id”:”id-kvtp337wzri”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:”studenten kunnen (wetenschappelijke) bronnen zoeken die nodig zijn voor hun onderzoek en gebruiken daarbij diverse zoekstrategie\u00ebn. \nstudent weet hoe het toegang kan krijgen tot verschillende bronnen en informatie\n\n\n”},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:”studenten kunnen wetenschappelijke bronnen op betrouwbaarheid (kritisch) beoordelen.\n”},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:”studenten kunnen opgezochte bronnen beheren en organiseren binnen een referentiemanagement systeem zoals Mendeley.\n”}]},{“id”:”gr02″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:”student kan als volwaardig lid functioneren en samenwerken en daarbij communiceren met gebruik van digitale technologieen. Denk hierbij aan Teams bij een online overleg, of het gebruik van Powerpoint bij presentaties. “},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:”student kan de meest geschikte digitale technologie kiezen om informatie en inhoud te delen. Dit kan het gebruik van email programma’s zijn, Teams, maar ook software zoals Powerpoint en Excel of andere software die binnen het werkveld gebruikt worden.\nStudent kan refereren naar bronnen zoals in het werkveld gangbaar is (bijv.APA). “},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c05″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c06″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr03″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:”student kan data verwerken en analyseren in digitale bestanden . Hierbij worden de meest geschikte formats gebruikt. Denk hierbij aan qpcr data dat gegenereerd wordt in software bij apparatuur en geanalyseerd met Excel en R. “},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:”studenten kunnen data analyseren om vervolgens de betrouwbaarheid van resultaten te beoordelen”},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:”student is zich bewust van aanwezigheid van copyright op artikelen en data en licenties op apparatuur en bijbehorende software en kan hierbij de juiste keuzes maken in het gebruik”},{“id”:”c04″,”linked”:true,”example”:”student kan eenvoudige problemen in word en excel vinden en oplossen om specifieke taken uit te voeren.\nstudent kent de basisprincipes (aanpak bepalen van het oplossen van probleem door in kleine problemen op te delen, patronen herkennen, focussen op belangrijke details, basisalgoritme schrijven en fouten opsporen) in het gebruik van programmeertaal R. “}]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:”studenten kunnen een onderzoeksstrategie uit een aangereikt probleem opstellen en dit onderzoek uitvoeren. Hierbij kunnen ze keuzes maken in apparatuur en digitale middelen voor het uitvoeren en analyseren vh onderzoek. “},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:”studenten kunnen een keuze maken in geschikte digitale middelen en technologie om het onderzoek uit te voeren en te analyseren.”},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]}],”cardNr”:1},{“body”:”Experimenteren II: student kiest een voorschrift\/aanpak, past dit zo nodig aan, voert het uit en verkrijgt reproduceerbare en betrouwbare resultaten”,”id”:”id-sphjycwvyx”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:”student kan betrouwbaarheid van resultaat kritisch beoordelen van een aangereikte (statistische) analyse “},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr02″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c05″,”linked”:true,”example”:”student kan beoordelen of de aanpak van het onderzoek ethisch kan worden uitgevoerd bij het gebruik van digitale technologie\u00ebn en interactie binnen digitale omgevingen”},{“id”:”c06″,”linked”:true,”example”:”student kan zich bekwamen in de werking van apparatuur dat instellingen in apparatuur aangepast kunnen worden om te leiden tot een gewenst effect.”}]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:”student kan zich bekwamen in werking van apparatuur zodat het aanpassen van instellingen leidt tot gewenste effecten cq oplossen van (technische) problemen”},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]}],”cardNr”:2},{“body”:”ontwikkelen: afwezig”,”id”:”id-ylsdo26pb0h”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:3},{“body”:”beheren I: student handelt binnen gegeven kaders en procedures beschreven in relevante beheerssystemen. “,”id”:”id-17tzepw7web”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:true,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:4},{“body”:”adviseren I: student verdiept zich in problemen e\/o wensen van opdrachtgever. Levert een bijdrage aan een advies volgens een aangereikte werkwijze.”,”id”:”id-xsx3cqpq4c”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:5},{“body”:”Instrueren I: geeft op verzoek eigen kennis en vaardigheden door aan medewerkers (door demonstreren en toelichten).\n”,”id”:”id-lfeyzfe1cod”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:6},{“body”:”leidinggeven I: student verleent assistentie en geeft richting aan medewerkers wanneer daarom wordt gevraagd. “,”id”:”id-ut3upi8zkp9″,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:7},{“body”:”zelfsturing III: student stuurt zichzelf in eigen functioneren”,”id”:”id-dbxaicuo7z9″,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:8}],”lastCompetenceIndex”:8}}

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies