OtFTlEjqDC4J

{“id”:”OtFTlEjqDC4J”,”data”:{“title”:”Ad Academie”,”sector”:”8″,”educationLevel”:”1″,”competences”:[{“body”:”1.\tDuurzaam handelend\nDe Ad’er BE stelt een advies op, op basis van onderzoek naar duurzame oplossingen, vanuit zijn opdracht die hij binnen een bouwproject heeft. De duurzame oplossingen passen minimaal binnen het beleid van de overheid. \n”,”id”:”id-wr28q70097n”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:1},{“body”:”2.\tProbleem oplossend\nDe Ad’er BE identificeert de knelpunten in het bouwproject vanuit zijn opdracht, stelt diagnoses en verbeteringen vast en realiseert de uitvoering hiervan. Dit doet hij op basis van project- en procesmanagement technieken en kan dit vastleggen in een gestructureerde rapportage. \n”,”id”:”id-yt68icskaje”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:2},{“body”:”\n3.\tTraditie doorbrekend\nDe Ad’er BE stelt op basis van onderzoek alternatieven voor vanuit de opdracht die hij binnen een bouwproject heeft. Alternatieven zijn gericht op minimaal \u00e9\u00e9n fase in het bouwproces, gericht op materiaal of techniek en zijn nieuw voor de context van de directe werkomgeving. Hij kiest een passende vorm om zijn visie over te dragen (tekening, berekening, presentatie, poster etc.). \n\n”,”id”:”id-y401znvido”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]}],”cardNr”:3},{“body”:”4.\tBruggen bouwend\nDe Ad’er BE zorgt voor een goede samenwerking tussen verschillende disciplines binnen het bouwproces vanuit zijn opdracht in het bouwproject waar hij bij betrokken is. Dit doet hij op basis van gesprekstechnieken en kennis van de disciplines waar hij mee in aanraking komt binnen het bouwproces. \n”,”id”:”id-gguy353fae”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c05″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c06″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:4}],”lastCompetenceIndex”:4}}

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies