MDP1YevxPj0k

{“id”:”MDP1YevxPj0k”,”data”:{“title”:”Digcomp op de PABO”,”sector”:”5″,”educationLevel”:”1″,”competences”:[{“body”:”LEERACTIVITEITEN ONTWERPEN\nDe student bereidt (speel)leeractiviteiten voor gebaseerd op het be\u0002staande programma. Hij maakt daarbij gebruik van kenmerken van \nde groep, de schoolomgeving en de actualiteit. \nDe student maakt deze voorbereiding in een ontwerp zichtbaar en \nmaakt daarbij beargumenteerd gebruik van een ontwerptheorie\u00ebn. \nDe student kan de in zijn voorbereiding gemaakte vakdidactische \nkeuzes onderbouwen”,”id”:”id-8tszj0j8iq”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:”De student gebruikt digitale tools in het ontwerp waar dit bijdraagt aan het behalen van de doelstelling”},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr04″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:”Als de student tools voor digitale contentcreatie inzet draagt hij zorg voor de privacy van zijn collega’s en de leerlingen”},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr05″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:”De student weet welke tools beschikbaar zijn voor toepassing in het basisonderwijs. “},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]}],”cardNr”:1}],”lastCompetenceIndex”:1}}

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies