JYHLHa0hV3ht

{“id”:”JYHLHa0hV3ht”,”data”:{“title”:”Workshop “,”sector”:”5″,”educationLevel”:”1″,”competences”:[{“body”:”\n\”De Smart Connector weet de strategie te vertalen naar een concept. Hij draagt bij aan de totstandkoming van en\/of de realisatie van betekenisvolle content met als doel waarde te cre\u00ebren voor alle betrokkenen.\””,”id”:”id-0gqm0h6wix5n”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c05″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c06″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr03″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:”Met de conclusies uit de context- en stakeholderanalyse cre\u00eber ik een concept en (vanuit een contentstrategie) doelcentrische content die passen bij de organisatie. “},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:1},{“body”:”\”De Smart Connector kan via een projectmatige planning en binnen het budget vooraf gestelde doelen realiseren. Hij neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan en de behaalde resultaten. Hij organiseert en co\u00f6rdineert het samenwerkingsproces tussen verschillende vakgebieden\/ afdelingen, waarbij hij in staat is in te spelen op de steeds veranderende werkelijkheid.\””,”id”:”id-dokqmz5d7pn”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:2}],”lastCompetenceIndex”:2}}

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies