Hn89yHXGAJal

{“id”:”Hn89yHXGAJal”,”data”:{“title”:”Digi UP Ergotherapie”,”sector”:”0″,”educationLevel”:”1″,”competences”:[{“body”:”OLR 1.\tERGOTHERAPEUTISCH (BE)HANDELEN \\ Bachelors in de Ergotherapie werken autonoom en methodisch in functie van betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cli\u00ebnt in zijn context.”,”id”:”id-cbqshuzjvyi”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””}]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:1},{“body”:”OLR2.\tCOMMUNICEREN \\ Bachelors in de Ergotherapie communiceren op professionele wijze aangepast aan de cli\u00ebnt en de context.”,”id”:”id-i022vebckt”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c05″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c06″,”linked”:true,”example”:””}]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:2},{“body”:”OLR3.\tSAMENWERKEN \\ Bachelors in de Ergotherapie overleggen en werken samen met alle teamleden en profileren zich als ergotherapeut in een team.”,”id”:”id-zq2cb68d1pj”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c05″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c06″,”linked”:true,”example”:””}]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:3},{“body”:”OLR4.\tONDERNEMINGSZIN EN INITIATIEF \\ Bachelors in de Ergotherapie tonen ondernemingszin en initiatief bij het organiseren en uitbouwen van een dienst en\/of een project, rekening houdend met de principes van kwaliteitszorg.”,”id”:”id-l77hs994pg”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:4},{“body”:”OLR5.\tOPEN HOUDING \\ Bachelors in de Ergotherapie verzamelen, analyseren en interpreteren met een open houding relevante maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen binnen een (inter) nationaal kader.”,”id”:”id-dl3exhq63ce”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””}]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:5},{“body”:”OLR6.\tETHIEK, DEONTOLOGIE, CULTUUR EN DIVERSITEIT \\ Bachelors in de Ergotherapie houden in het professioneel handelen rekening met ethische, deontologische, culturele en diversiteitsaspecten.”,”id”:”id-7zflb6h3bfp”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c05″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c06″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr03″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:true,”example”:””}]},{“id”:”gr04″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:true,”example”:””}]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:6},{“body”:”OLR7.\tPERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING \\ Bachelors in de Ergotherapie sturen persoonlijke en professionele ontwikkeling bij aan de hand van systematische en kritische reflectie.”,”id”:”id-8co56ckz2ls”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:true,”example”:””}]}],”cardNr”:7},{“body”:”OLR8.\tEVIDENCE BASED \\ Bachelors in de Ergotherapie redeneren en handelen evidence based in praktijkonderzoek en \u2013uitvoering.”,”id”:”id-bvnis54ac2″,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””}]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:8},{“body”:”OLR9.\tCREATIEF, INNOVATIEF en FLEXIBEL \\ Bachelors in de Ergotherapie zijn creatief, innovatief en flexibel in functie van een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening.”,”id”:”id-yzhjchdv1kh”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]}],”cardNr”:9}],”lastCompetenceIndex”:10}}

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies