FLdPI8GrQDRt

{“id”:”FLdPI8GrQDRt”,”data”:{“title”:”Elektrotechniek Rotterdam”,”sector”:”8″,”educationLevel”:”1″,”competences”:[{“body”:”Onderzoeken: Heeft er relevant en kritisch onderzoek plaatsgevonden ter\nondersteuning van het komen tot ontwerpkeuzen?\nDe engineer heeft een kritisch onderzoekende houding en maakt gebruik van geschikte methoden en technieken m.b.t. het vergaren en\nbeoordelen van informatie, om toegepast onderzoek uit te kunnen voeren. Deze methoden kunnen zijn: literatuuronderzoek, het ontwerp\nen de uitvoering van experimenten, de interpretatie van data en compu”,”id”:”id-z51eg3eynv”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””}]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c05″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c06″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:1},{“body”:”Analyseren: Zijn de klanteisen aantoonbaar duidelijk genoeg vertaald naar\nrequirements waarop een ontwerp te baseren is?\n\nHet analyseren van een engineeringvraagstuk omvat de identificatie van het probleem of klantbehoefte, de afweging van mogelijke\nontwerpstrategie\u00ebn \/ oplossingsrichtingen en het eenduidig in kaart brengen van de eisen \/ doelstellingen \/ randvoorwaarden. Hierbij\nwordt een scala aan methoden gebruikt, waaronder wiskundige analyse”,”id”:”id-rrow4broyb8″,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]}],”cardNr”:2}],”lastCompetenceIndex”:2}}

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies