CsUZtK0F6cgr

{“id”:”CsUZtK0F6cgr”,”data”:{“title”:”Biotechnologie”,”sector”:”8″,”educationLevel”:”1″,”competences”:[{“body”:”Onderzoeken niveau III\nDe student\nvertaalt een aangereikt probleem naar een onderzoeksstrategie en voert het onderzoek uit.\nHij laat dat zien door:\na. doelstelling formuleren\nb. literatuur of bronnen gebruiken\nc. onderzoeksopzet bepalen\nd. opstellen werkplan onderzoek\ne. uitvoeren onderzoeksactiviteiten en verkrijgen van onderzoeksresultaten\nf. verwerken en controleren gegevens\ng. onderzoeksconclus en aanbevelingen\nh. rapporteren\ni. samenwerken”,”id”:”id-6jfflv6p2iu”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””}]},{“id”:”gr02″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c05″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c06″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:1},{“body”:”Experimenteren niveau II. \nDe student kiest een voorschrift\/aanpak, past dit zo nodig aan, voert het uit en verkrijgt reproduceerbare en betrouwbare resultaten.\na. doel en opzet\nb. methoden en technieken(conceptueel)\nc. apparatuur\/opstellingen\/hard- en software (toepassen)\nd. voorbereiding en uitvoering\ne. VGM en duurzaamheid\nf. betrouwbare resultaten\ng. kritische beschouwing\n\n”,”id”:”id-8sjmrkbzrmo”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:””}]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:”Studenten kunnen aanpak beoordelen en evt aanpassen volgens VGM, ethische en duurzaamheidsnormen”},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr05″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:”zelfstandig bekwamen in apparatuur, en toepassen hard en software. \nMeest geschikte digitale middelen kiezen om data uit te werken en te analyseren”},{“id”:”c03″,”linked”:true,”example”:”De meest geschikte digitale middelen en technologie inzetten om tot kenniscreatie en innovatieve processen en producten te komen.\n\nIndividueel en samen conceptuele problemen en probleemsituaties in digitale omgevingen oplossen “},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]}],”cardNr”:2},{“body”:”Beheren niveau I\nDe student handelt binnen de gegeven kaders en procedures beschreven in relevante beheerssystemen.\na. context\nb. inrichting en inhoud v.h. systeem\nc. communicatie en rapportage\n”,”id”:”id-ovldqkzu24″,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c05″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c06″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr03″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]},{“id”:”gr04″,”linked”:true,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:3},{“body”:”Adviseren niveau 1\nDe student verdiept zich in de problemen e\/o wensen v.d. opdrachtgever. Levert een bijdrage aan een advies volgens een aangereikte werkwijze\na. verhelderen vraagstelling\nb. inzicht in context\nc. aandragen v.e. selectie van mogelijke oplossingen\nd. onderbouwen v.e. advies”,”id”:”id-r7yue83rtu”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:true,”competences”:[{“id”:”c01″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c02″,”linked”:true,”example”:””},{“id”:”c03″,”linked”:false,”example”:””},{“id”:”c04″,”linked”:false,”example”:””}]}],”cardNr”:4},{“body”:”Ontwikkelen niveau (-)”,”id”:”id-xka8byjggnb”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:5},{“body”:”Instrueren niveau I.\nde student geeft op verzoek eigen kennis en vaardigheden door aan mdw \na. bijdrage leveren aan instructies\nb. bijdrage leveren aan begeleiding\nc. zaken helder uiteenzetten\nd. bewust van belang van voortdurende deskundigheidsontwikkeling\ne. op verzoek feedback geven op evaluaties van resultaten van instructies\n”,”id”:”id-fwwgp60qoqh”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:6},{“body”:”Leidinggeven niveau I. De student verleent assistentie en geeft richting aan mdw wanneer daar om wordt gevraagd.\na blijk geven van begrip van plaats en functie in de organisatie\nb mede voor taak- en werkverdeling zorgen\nc aanspreekbaar en bereikbaar\nd eerlijk en betrouwbaar handelen\ne anderen steunen in initiatieven\nf vanuit eigen werkzaamh. bijdragen aan vergaderingen\ng heldere en eenduidige uitleg\nh mdw inzicht geven in belang van randvw proje\n”,”id”:”id-ra7wuztkqtf”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:7},{“body”:”Zelfsturing niveau III\nStudent stuurt zichzelf in eigen functioneren door:\na loopbaanontw. plan te maken en zelf nieuwe leerdoelen bepalen\nb functioneren aan te passen aan eisen van verschillende werkomgevingen\nc adhv maatschappelijk geaccepteerde beroepsmatige en ethische normen en waarden standpunt bepalen\nd eigen functioneren op grond van ervaringen aanpassen\ne eigen handelen naar anderen te verantwoorden en te maken keuzen te motiveren\n”,”id”:”id-fv1x9ggz8mk”,”groups”:[{“id”:”gr01″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr02″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr03″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr04″,”linked”:false,”competences”:[]},{“id”:”gr05″,”linked”:false,”competences”:[]}],”cardNr”:8}],”lastCompetenceIndex”:8}}

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies