Versnellingsplan

Webinar: Online vaardigheden aanleren in een virtuele werkplaats

Hoe kun je studenten succesvol opleiden in een online feedbackomgeving? De maatregelen in het hogeronderwijs vervallen, maar welke lessons learned nemen we mee uit de afgelopen online periode? In dit webinar presenteren de Open Universiteit en Universteit van Twente twee praktijkvoorbeelden van werken in een online feedbackomgeving. Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door deelname aan de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.   

Datum: 8 oktober 2021
Tijd:
11.00 – 12.00 uur

Programma

CRAFT-co – online schrijverswerkplaats met feedback teams – Open Universiteit

In dit project van de Open Universiteit wordt gebruikt gemaakt van een online schrijverswerkplaats, waarin zij studenten opleiden via een geavanceerd feedback-, uitwisselings- en zelfreflectiemodel. Voor schrijfopdrachten werken zij met uniforme en gestandaardiseerde beoordelingscriteria. Deze worden toegelicht met een reeks korte videoclips (kennisclips). Door oefeningen met geautomatiseerde feedback trainen studenten hun onderzoeks- en schrijfvaardigheden. In de online schrijverswerkplaats leren studenten feedback van andere te verwerken in hun werkprocessen en schrijfproducten.

Atelier for Creative Programming – Universiteit van Twente

In het Atelierproject van Universiteit van Twente wordt een online omgeving aangeboden die docenten faciliteert in het geven van feedback aan studenten. Het doel van dit project is om een leerplatform aan te bieden voor studenten, student-assistenten en docenten om een praktijkgemeenschap op te richten met een specifieke visie op wat goed softwareontwerp is. Studenten kunnen in de eerste vier weken deelnemen aan drie formatieve assessments over veelvoorkomende ontwerpproblemen tijdens de lab-uren. Studenten bespreken de problemen met de docenten. Atelier wordt gebruikt om de feedback vast te leggen.

Sprekers

In het webinar zullen naast de projectleiders ook studenten aansluiten. Zij kunnen natuurlijk als geen ander vertellen wat de kracht is van de gebruikte aanpak en online omgevingen.

Online werkplaats met feedbackteams

  • Projectleider: Martine Boonk, universitair docent, faculteit Rechtswetenschappen, Open Universiteit
  • Studentassistent: Thomas van der Sande, Bureau onderwijs en onderzoek, Open Universiteit

Atelier for Creative Programming

  • Projectleider: Ansgar Fehnker, Associate Professor for Programming Education, Universiteit van Twente
  • Co-projectleider: Angelika Mader, Assistant professor, Universiteit van Twente
  • Student:  Universiteit van Twente

En Expert Esther van der Linde, adviseur leren met ICT, projectleider digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden bij het versnellingsplan, zal een inleiding geven en reflecteren op beide voorbeelden.

Voor wie?

Dit webinar is interessant voor docenten die vaardigheidsonderwijs geven, ICTO-adviseurs en ondersteuners van docenten.

Na dit webinar

  • Weet je hoe je online vaardigheden kunt aanleren in een online werkomgeving.
  • Ben je op de hoogte hoe je studenten eigenaar maakt van hun eigen leerproces.
  • Weet je hoe je zelfreflectie kunt organiseren en hoe een feedbackcyclus werkt. 

Lees alvast ter voorbereiding

  •  

Napraten

Wil je informeel napraten met de presentatoren en de deelnemers? Kom dan naar de nazit direct na het webinar van 12.00 tot 12.30 uur. 

Terugkijken

Na afloop van dit webinar delen we een verslag en de opname met de deelnemers. Het verslag en de opname publiceren we ook op de Vraagbaak Online Onderwijs.

Aanmelden

Meld je aan voor webinar online vaardigheden aanleren in een virtuele werkplaats

.

Volg de reeks van webinars over praktijkvaardigheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies