Versnellingsplan

Webinar: Online leren en begeleiden bij stages

Het begeleiden van studenten die op stage zijn is hele een uitdaging als dit digitaal moet gebeuren. Voor de student is alles nieuw en er zijn over het algemeen weinig contactmomenten tussen de opleiding en de student tijdens de stage. Daarnaast zijn de werkplekbegeleiders vanuit de stageverstrekker vaak druk met de dagelijkse praktijk en kan het begeleiden van de student een bijzaak zijn. In dit webinar bespreken we hoe je studenten succesvol kunt begeleiden tijdens hun stage.

Datum: 24 september 2021
Tijd:
10.00 – 11.00 uur

We bespreken in dit webinar 2 concrete voorbeelden van de Hogeschool Utrecht en Saxion; Online stagebegeleiding via een stage-app en het gezamenlijk online kritisch reflecteren op betekenisvolle stage-ervaring.  

Het programma

Online stagebegeleiding via een stage-app – Hogeschool Utrecht

In dit project is een app ontwikkeld die zich met name richt op de begeleiding van de student door de docent van de opleiding. Door vragen in de app te beantwoorden wordt de student zich bewuster van de (leer)ervaringen die zich tijdens zijn werkzaamheden voordoen. De app ondersteunt de student om deze ervaringen aan te grijpen en daardoor de regie op zijn eigen leerproces te nemen. De student wordt meer bewust van het leerpotentieel op de werkplek en hoe ze dit kan benutten voor de ontwikkeling van de competenties die nodig zijn bij de beroepsuitoefening. De app is mede door studenten als onderwijsproject ontwikkeld en de broncode is beschikbaar via een open-sourcelicentie en is dus ook bij andere instellingen te gebruiken.  

Gezamenlijk online kritisch reflecteren op betekenisvolle stage-ervaring – Saxion 

Een goede samenwerking tussen stagebegeleider/werkplekbegeleider, docent en stagiair stimuleert een succesvolle stage waarbij begeleider en docent kunnen leren van elkaars begeleiding. De relatie tussen werkplekbegeleider en docent staan in dit voorbeeld van Saxion centraal. Hoe zorg je er voor dat deze twee partijen met elkaar in contact staan. Dit project is uitgevoerd binnen het werkgebied Social Work met
onderwerp de competentie kritisch reflecteren. Lees hier meer over dit project.

Sprekers

Online stagebegeleiding

 • Projectleider: Esther van der Stappen onderzoeker lectoraat
  Betekenisvol Digitaal Innoveren (destijds HU, nu lector Digitale
  Didactiek bij Avans Hogeschool)
 • Co-projectleider: Ellen de Kwant, Onderwijskundige en onderzoeker (HU)

Gezamenlijk online kritisch reflecteren op betekenisvolle stage-ervaring

 • Projectleider: Monique Engelbertink (Saxion)
 • Een Student: naam volgt

Na dit webinar

 • Kun je aan de slag met de stage-app of teams omgeving en weet je
  hoe deze in de basis werken, zowel voor studenten als
  docentbegeleiders.
 • Ben je op de hoogte van hoe technologie ondersteunend kan zijn bij
  het begeleidingsproces door het op een slimme manier in te bedden in het
  stage-onderwijs.
 • Weet je een aantal succesfactoren en valkuilen voor online stagebegeleiding

Voor wie?

Dit webinar is interessant voor docenten die studenten begeleiden bij de stage, stagecoördinatoren en opleidingsmanagers.

Lees alvast ter voorbereiding

Online stagebegeleiding

Gezamenlijk online kritisch reflecteren op betekenisvolle stage-ervaring

Volg de reeks van webinars over praktijkvaardigheden

 • 3 september: Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden. Lees het verslag hier.
 • 24 september:  Online leren en begeleiden bij stages
 • 8 oktober: Online vaardigheden aanleren in een virtuele werkplaats
 • 10 december: Online begeleiden van veldpractica

Aanmelden

Meld je aan voor het webinar Online leren en begeleiden van praktijkvaardigheden bij stages op 24 september.  

Napraten

Wil je informeel napraten met de presentatoren en de deelnemers? Kom dan naar de nazit direct na het webinar van 11.00 tot 11.30 uur.

Meld je hier aan

Deel deze pagina

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies