Versnellingsplan

Webinar: De praktijk van Design Based Education

Studenten die werken aan echte maatschappelijke uitdagingen, die geen vakken volgen, maar intensief samenwerken met docenten en gebruik maken van het beste onderwijsmateriaal van andere instellingen. Het concept van Design Based Education inspireert studenten en bereidt ze voor op een snel veranderend werkveld. Hoe pas je dit toe? En wat betekent het voor studenten en docenten? In dit webinar van de Vraagbaak Online Onderwijs duiken we in het voorbeeld van Computer Vision & Data Science van NHL Stenden Hogeschool.

Datum: Vrijdag 18 februari
Tijd: 11.00 – 12.00 uur
Investering: Gratis

Studenten Computer Vision & Data Science aan NHL Stenden leren sinds enige tijd volledig via de principes van Design Based Education. Een concept waar de masteropleiding in 2021 tijdens de Toets Nieuwe Opleiding positief op is geaccrediteerd. Het onderwijsconcept integreert onderwijs, onderzoek en ondernemerschap door vraagstukken uit de werkpraktijk centraal te stellen. Zo komen studenten in een vroeg stadium in contact met alle facetten uit het werkveld. Er ontstaat een uitdagende leeromgeving die rekening houdt met actuele ontwikkelingen en waar docenten en studenten intensief samenwerken.

In dit webinar 

In dit webinar geven Klaas Dijkstra (Associate lector NHL Stenden) en Jaap van de Loosdrecht (Comenius senior fellow en Lector NHL Stenden) een inkijkje in hoe Design Based Education is georganiseerd binnen de Master Computer Vision & Data Science. We zoomen in op de belangrijkste onderdelen: werken met real- life problems vanuit bedrijven, programmatisch toetsen met portfolio’s, een evoluerende online leeromgeving en intensieve samenwerking tussen student en docent. Experts Arno Kamphuis (Senior Lecturer Open-ICT, Hogeschool Utrecht en Harmannus Huizinga

(Senior onderwijsconsultant NHL Stenden) reflecteren op dit onderwijsconcept en gaat in op de transfereerbaarheid van het concept naar andere opleidingen.

Het programma:

 • Een introductie op Design Based Education
  Wat is het en wat is de meerwaarde voor student, docent en bedrijfsleven?
 • Het onderwijsontwerp en de praktische uitvoering van Computer Vision & Data Science
  Het werken met real-life problems, portfolio’s, een evoluerende online leeromgeving en intensieve samenwerking tussen student en docent.
 • Aanbevelingen en tips voor Design Based Education in de praktijk
  Een panel van experts reflecteert op dit onderwijsconcept en geeft aanbevelingen en tips voor Design Based Education in de praktijk.

Voor wie

Docenten en andere onderwijsprofessionals die geïnteresseerd zijn in het werken met en implementeren van Design Based Education in het algemeen of programmatisch toetsen, werken met real-life opdrachten of een evoluerende digitale leeromgeving in het bijzonder.

Na dit webinar

 • Ken je de uitgangspunten van Design Based Education en hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven.
 • Weet je hoe het centraal stellen van programmatisch toetsen en design thinking een krachtig onderwijsconcept oplevert.
 • Heb je gezien hoe studenten, onderzoekers en bedrijfsleven elkaar versterken door het doen van projecten die relevant zijn voor de praktijk.
 • En hoe de ‘meester-gezel’ zijn comeback heeft gemaakt in het onderwijs.

Alvast verdiepen?

Napraten 

Wil je informeel napraten met de sprekers en de deelnemers? Kom dan naar de nazit direct na het webinar van 12.00 tot 12.30 uur.  

Terugkijken 

Na afloop van dit webinar delen we een verslag en de opname met de deelnemers. Het verslag en de opname publiceren we ook op de Vraagbaak Online Onderwijs

 
 
 

Meld je hier aan voor het webinar

Agenda

De volgende activiteiten staan op de agenda voor het Versnellingsplan

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies